Możliwa ugoda między rządem i Eureko

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Eureko znowu pokonało polski rząd

Ministerstwo Skarbu Państwa widzi polubowne rozwiązanie jako jeden z możliwych scenariuszy zakończenia sporu rząd Eureko. Skarb Państwa informuje, iż przyjmuje do wiadomości decyzję Sądu Apelacyjnego w Brukseli, który odrzucił wniosek Polski o anulowanie, wydanego na korzyść Eureko, wyroku Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego.

Sąd Apelacyjny podzielił wnioski Sądu pierwszej instancji, który w wyroku z 23 listopada 2006 roku orzekł, że argumenty przedstawione przez polski rząd nie miały żadnego uzasadnienia. Zdaniem Eureko dzisiejsza decyzja sądu w Brukseli ostatecznie rozstrzyga, iż nie może być mowy o jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących legalności wyroku Trybunału Arbitrażowego z 19 sierpnia 2005. Trybunał uznał wtedy, że Polska naruszyła umowę z Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji po przez niezrealizowanie umowy z Eureko w sprawie sprzedaży drugiego pakietu akcji PZU.

Ministerstwo Skarbu Państwa podało w komunikacie, że prowadzi obecnie intensywne prace przygotowujące przedstawicieli Skarbu Państwa do udziału w drugiej części arbitrażu w sporze rząd Eureko.

Źródło: PAP, TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24