Możesz już darować żywność ubogim

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Darowizny dla ubogich nie będa opodatkowane

Od żywność darowanej ubogim lub organizacjom charytatywnym od Nowego Roku przedsiębiorcy nie będą musieli już płacić podatku dochodowego. Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych umożliwiającą zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości darowanej żywności - poinformowała na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

Zmiany mają umożliwić przedsiębiorcom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości żywności darowanej organizacjom charytatywnym. Ponieważ nie było to możliwe do tej pory, musieli płacić podatek także od żywności, której nie sprzedali, ale podarowali biednym.

Jeśli jednak przedsiębiorca zaliczy w koszty uzyskania przychodu wartość darowanej żywności, nie będzie mógł już zaliczyć jej do darowizn, które podlegają odliczeniu od dochodu.

Łatwiej rozliczyć kredyt mieszkaniowy

Nowelizacja liberalizuje zasady tzw. ulgi odsetkowej, która pozwala na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Ulga ta obejmie także kredyty refinansowe zaciągnięte na spłatę kredytów mieszkaniowych.

Podatnicy będą mogli skorzystać z nowych zwolnień podatkowych. Obejmą one np. pomoc finansową udzieloną z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zdarzeniem losowym. Z podatku będą ponadto zwolnione dochody z nagród uzyskanych przez podatników za wybitne osiągnięcia, w części przekazanej na cele pożytku publicznego.

Ulga na dzieci dla rodzin zatępczych

Zmiany dotyczą także ulgi prorodzinnej (na dzieci). Będą z niej mogli korzystać nie tylko rodzice i opiekunowie prawni, ale także rodzice zastępczy. W ustawie o PIT mają się znaleźć także nowe zasady dotyczące preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci.

Możliwe będzie ponadto - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego - odliczenie od dochodu obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych za granicą, jeżeli nie zostały wcześniej odliczone od dochodu.

Ulga mieszkaniowa ma objąć dochody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną one przeznaczone m.in. na zakup mieszkania, budynku mieszkalnego czy gruntu budowlanego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24