Mniejsza ulga obejmie więcej osób

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Fiskus premiuje wcześniej urodzone dzieci

Od 2009 roku zostaną zmienione przepisy o korzystaniu z ulgi rodzinnej w podatku PIT - zapowiada "Gazeta Prawna". Wysokość ulgi będzie obliczana proporcjonalnie do okresu wychowywania dziecka, przez co będzie mniejsza. Z prawa do ulgi będą mogli jednak korzystać opiekunowie prawni i rodziny zastępcze.

Podatek młodych rodziców za 2009 rok będzie będzie zależał od tego w jakim miesiącu przyszło na świat ich dziecko. Rząd już wcześniej zapowiadał zmiany w tym kierunku. Teraz jednak wiadomo, ile odbierze nam fiskus za każdy miesiąc bez posiadania dziecka. Będzie to 92,67 zł. Jeśli dziecko urodzi się w styczniu, to rodzice będą mogli odliczyć 1112,04 zł., jeśli później - to o taką właśnie kwotę za każdy miesiąc dostaną mniej.

Obecnie bez względu na datę urodzenia dziecka można odliczyć 1173,70 zł.

Więcej zapłaci mniej

Ulga, choć za cały rok będzie o ponad 60 zł mniejsza, to obejmie więcej osób. Prawo do niej zyskają bowiem opiekuni prawni i rodziny zastępcze. Rząd chce poprawić też przepisy tak, aby jasno mówiły, że odliczenia mogą dokonywać rodzice dziecka uczącego się za granicą. Obecne regulacje nie mówią tego wprost i skazują rodziców na interpretację urzędników skarbowych.

Obecnie z odliczenia mogą skorzystać podatnicy wychowujący własne lub przysposobione dzieci. Po zmianie przepisu od przyszłego roku z ulgi będą mogli skorzystać: rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska, a także opiekunowie prawni dziecka ustaleni prawomocnym orzeczeniem sądu, u których dziecko zamieszkiwało, osoby sprawujące opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub umowy ze starostą.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: TVN24