Mniej bezrobotnych, więcej zakupów, lepsze nastroje

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Bezrobocie zmalało

Czwarty miesiąc z rzędu spada stopa bezrobocia w Polsce. Jak podał GUS, w czerwcu wyniosła ona 11,8 proc. wobec 12,2 proc. w maju. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec miesiąca wyniosła 1,88 mln osób.

Z danych GUS wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 173,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 0,7 tys. więcej niż w maju 2011 r. i o 39,5 tys. mniej niż w czerwcu 2010 roku.

W czerwcu 405 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 42,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 29,8 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio: 413 zakładów, 46,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 26,3 tys. osób.

GUS poinformował też, że w ubiegłym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68,3 tys. ofert pracy (przed miesiącem 76,3 tys., przed rokiem 90,8 tys.).

W lepszych nastrojach

GUS podał również informacje nt. nastrojów Polaków w lipcu. Wynika z nich, że w stosunku do poprzedniego miesiąca uległy one poprawie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji, poprawił się w lipcu 2011 r. o 0,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -24,6 pkt proc. Zanotowany poziom wskaźnika jest jednak niższy o 13,1 pkt proc. od wyniku z lipca poprzedniego roku.

GUS podał również, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji, poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,7 pkt proc. i ukształtował na poziomie -26,9 pkt proc. Wartość tego wskaźnika była niższa niż 12 miesięcy wcześniej o 10,6 pkt proc.

Dane nt. handlu

Urząd opublikował dziś także dane dotyczące handlu w czerwcu. Wynika z nich, że obroty w handlu detalicznym spadły o 0,7 proc. licząc rok do roku po wzroście w maju o 1,6 proc. Z kolei sprzedaż hurtowa wzrosła o 11,1 proc. licząc rok do roku i 1,2 proc. licząc miesiąc do miesiąca. Wzrosła też sprzedaż detaliczna - o 10,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, a miesiąc do miesiąca o 1,4 proc. Te dane są jednak nieco słabsze od oczekiwań. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w czerwcu rdr wzrosła średnio o 12,1 proc., a mdm o 2,6 proc.

Więcej zamówień w przemyśle

GUS poinformował też, że nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w czerwcu w ujęciu rocznym o 10,8 proc., po wzroście o 8,4 proc. w maju. W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 1,2 proc. w porównaniu ze wzrostem o 6,0 proc. w maju.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24