Ministerstwo pracy: 1600 zł płacy minimalnej to rozsądna propozycja

Najnowsze

TVN 24Rząd: płaca minimalna 1600 złotych. Związki chcą więcej

Propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej w 2013 roku w wysokości 1600 zł jest rozsądna - ocenił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak związki zawodowe chcą, aby minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku przeroczyło tą kwotę. Przeciwni są temu pracodawcy, bo ich zdaniem taki wzrost może być groźny dla gospodarki.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, czy możliwa jest zmiana decyzji ws. rządowej propozycji dotyczącej płacy minimalnej w 2013 r. ponad 1600 zł, czego domagają się związki, ocenił, że jest to dobra propozycja. - W moim odczuciu propozycja rządowa jest rozsądna. To jednak wzrost o 100 zł (w porównaniu z obecnym rokiem - red.) - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Komisja Trójstronna

Na najbliższym posiedzeniu Komisji Trójstronnej, propozycja rządowa zostanie przedstawiona związkom i pracodawcom. - Będziemy nad nią pracować w zespole (problemowym Komisji Trójstronnej - red.), a debata na ten temat na Komisji Trójstronnej odbędzie się za dwa tygodnie - powiedział minister pracy. Jednak związki chcą, aby płaca minimalna przekroczyła 1600 zł, natomiast pracodawcy ostrzegają, że większy wzrost może być groźny dla gospodarki.

Projekt NSZZ "Solidarność"

NSZZ "Solidarność" zaproponował we wniosku do Komisji Trójstronnej, aby płaca minimalna wzrosła do 1626 zł. Związek złożył w Sejmie projekt, który przewiduje powiązanie płacy minimalnej z PKB, a także, by najniższe wynagrodzenie doszło do 50 proc. przeciętnej pensji.

Wzrost płacy minimalnej zaniżany Z kolei Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1676 zł.

Zdaniem OPZZ propozycja rządu to ustawowe minimum. Związek zaznacza, że kwota minimalnego wynagrodzenia jest pochodną m.in. wzrostu PKB i inflacji, wskaźników, które w ostatnich latach były przez rząd niedoszacowane. Przez to wzrost płacy minimalnej był zaniżany. Forum Związków Zawodowych opowiada się za określeniem ścieżki dojścia do poziomu płacy minimalnej odpowiadającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w perspektywie 2-3 lat.

Pracodawcy popierają rząd

Propozycje rządu dotyczące wzrostu płacy minimalnej popierają pracodawcy. W ocenie Pracodawców RP najniższe wynagrodzenie powinno zostać podniesione do 1600 zł, co daje w skali roku wzrost w wysokości 6,7 proc. Według organizacji kondycja gospodarki oraz sytuacja na rynku pracy nie pozwalają na wyższy wzrost. Także według PKPP Lewiatan płaca minimalna może wzrosnąć w przyszłym roku najwyżej o 100 zł. Zdaniem organizacji wzrost płac szybszy od wzrostu produktywności pogorszyłby konkurencyjność polskich firm i zniechęcał do zwiększania zatrudnienia.

Mało czasu

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że Komisja Trójstronna powinna do 15 lipca uzgodnić wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny. Jeżeli nie zrobi tego, rząd - do 15 września - ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia. Wielkość ta nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego wcześniej Komisji.

Autor: km//kdj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24