Ministerstwo pomoże znaleźć pracę po 50. "To pracownicy doświadczeni i lojalni"

Najnowsze

Shutterstockparka

W grupie osób w wieku 55-64 lata wskaźnik zatrudnienia wynosi dziś powyżej 40 proc., docelowo ma być to 50 proc. - informuje ministerstwo pracy i polityka społecznej. W środę ruszyła kampania resortu promująca zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia, która ma wspierać działania rządu w tym zakresie.

- Warto stawiać na osoby dojrzałe na rynku pracy - przekonywał na środowej konferencji prasowej minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że "wszystkie badania pokazują", że pracownicy powyżej 50., 60. roku życia są bardziej lojalni wobec firm, mają większe doświadczenie.

Będzie mniej bezrobotnych

Obecnie (dane za III kwartał 2013 r.) wskaźnik zatrudnienia osób między 55. a 64. rokiem życia wynosi w Polsce ponad 40 proc. Według ministra wszystko wskazuje na to, że w roku 2020 ten wskaźnik osiągnie wartość 50 proc. Dla porównania w Szwecji pracuje ponad 73 proc. osób w wieku 55-64 lat, w Niemczech ponad 64 proc.

W zwiększeniu zatrudnienia osób dojrzałych pomóc ma m.in. zapoczątkowana właśnie kampania promująca aktywizację zawodową osób 50+. Kampania ma być widoczna w telewizji, prasie, internecie (towarzyszy jej strona internetowa 50plus.gov.pl). Jednym z celów kampanii ma być podniesienie świadomości na temat dostępnych instrumentów wspierających zarówno pracodawców, jak i pracowników 50+.

Jak przypomniał minister Kosiniak-Kamysz przedsiębiorcy zatrudniający osoby dojrzałe mogą przez rok liczyć na zwolnienie ze składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zatrudniana kobieta musi być powyżej 55, a mężczyzna powyżej 60 lat). Ponadto pracodawca zatrudniający osoby dojrzałe krócej wypłaca im świadczenia, gdy trafiają na zwolnienie lekarskie. Pracodawca płaci wówczas to świadczenie przez pierwszych 14, a nie jak w normalnym trybie 30 dni zwolnienia.

Dodatkowe zachęty dla pracodawców wpisano do rządowego projektu reformy rynku pracy, nad którym pracuje obecnie Sejm. Proponuje się w nim m.in., by za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia pracodawca otrzymywał przez rok dofinansowanie do jego wynagrodzenia, jeśli zatrudni osobę powyżej 60. roku życia - przez 24 miesiące.

Dofinansowanie miałoby być w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Byłoby ono finansowane m.in. ze środków Funduszu Pracy na aktywne formy zatrudnienia. Na ten rok wynoszą one 5 mld zł.

Kampania informacyjna i plany

Wiceminister pracy, Małgorzata Marcińska poinformowała na konferencji, że kampania informacyjna realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Strona internetowa kampanii ma m.in. pomóc pracownikom w wieku 50+, którzy stracili pracę i nie wiedzą jak szukać nowej.

- Będą mogli wejść na tę stronę, by się dowiedzieć, co przysługuje danej osobie, jeśli straciła pracę, jeśli szuka tej pracy (...) gdzie się udać, jakie instrumenty może jej zaoferować urząd pracy - powiedziała Marcińska.

Działania na rzecz osób starszych na rynku pracy prowadzone są od 2008 r. w ramach rządowego programu "Solidarność pokoleń". W grudniu program został zaktualizowany, rząd przyjął program "Na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020" (ASOS) oraz "Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020". Udział osób starszych w polskim społeczeństwie systematycznie rośnie. W 1988 r. ludność w wieku 60+ stanowiła 14,5 proc. populacji, a w 2010 r. już 19,6 proc. To wzrost o 2 mln osób. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić blisko 25 proc. ludności Polski.

Po kontroli NIK

Na początku lutego Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia.

- Dla większości bezrobotnych w wieku 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, są krótkotrwałe i nieskuteczne - głosił raport po kontroli, która miała wykazać jak MPiPS oraz 24 powiatowe urzędy pracy realizują programy aktywizacji zawodowej tej grupy bezrobotnych. Badany był okres od 2010 do 2012 r.

Autor: mn//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock