Ministerstwo informatyki i telekomunikacji?

Najnowsze

Aktualizacja:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji apeluje do premiera o powołanie ministerstwa wspólnego dla informatyzacji i telekomunikacji.

Prezes Izby Wacław Iszkowski uważa, że taki nowy resort przyśpieszyłby start zaplanowanych na ten rok 16 dużych projektów informatycznych. - Resorty koordynujące tę tematykę są praktycznie we wszystkich krajach europejskich. W czasie międzynarodowych spotkań przedstawiciele tych krajów dziwią się, że w Polsce ta tematyka jest podzielona między dwa resorty - powiedział Iszkowski.

Dotychczas dział "informatyzacja" podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast działem "łączność" zajmuje się Ministerstwo Transportu.

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji argumentuje, że nowe, wspólne dla obu działów ministerstwo przyśpieszy realizację zadań z Planu Informatyzacji Państwa. Jednym z jego zadań jest elektroniczne rozliczanie podatków.

Iszkowski dodał, że w Polsce istnieje "niezły plan informatyzacji państwa", a do tego jest sporo pieniędzy na jego realizację - zarówno krajowych, jak i unijnych. - Dobrze by było, gdyby nadzór nad ich wydawaniem sprawował ktoś w randze wyższej niż podsekretarz stanu - powiedział.

Zdaniem PIIT, utworzenie nowego ministerstwa nie będzie wiele kosztować, bowiem w obydwu resortach (transportu i MSWiA) oba działy są dość mocno zintegrowane, więc ich połączenie w jeden organizm nie pociągnie specjalnych wydatków. Szef Izby podkreślił, że nie rości sobie wyznaczania szefa takiego resortu, a chce jedynie, by była to osoba kompetentna.

Źródło: tvn24