Ministerstwo Finansów pożyczyło już prawie tyle, ile potrzebuje

Najnowsze

sxc.huZgodnie z informacjami MF w maju portfel obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrósł o 2 mld zł

Po czerwcu Ministerstwo Finansów będzie miało sfinansowane 100 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych państwa - poinformował w poniedziałek w komunikacie dyrektor departamentu Długu publicznego w resorcie finansów Piotr Marczak.

Marczak zaznaczył, że po czerwcu MF ma sfinansowane 90 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych i rozpoczęte prefinansowanie przyszłorocznych. - Utrzymaliśmy rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych na poziomie ok. 43 mld zł - wskazał Marczak.

Dużo chętnych na obligacje

Marczak zaznaczył, że wobec dużego popytu na obligacje skarbowe i zgłaszane zainteresowanie inwestorów dodatkową podażą na rynku pierwotnym ministerstwo zdecydowało się przeprowadzić najbliższy przetarg już w pierwszy czwartek lipca. Na przetargu tym resort zaoferuje długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu z podażą 1-3 mld zł. - Jednocześnie ograniczyliśmy podaż na zapowiadanym przetargu w trzeciej dekadzie lipca, umożliwiającym zrolowanie części z zapadających 25 lipca obligacji. W tym dniu wykupimy ostatnie zapadające w br. obligacje hurtowe i wypłacimy odsetki o łącznej wartości 10,5 mld zł, przy podaży nowych obligacji na poziomie 2-6 mld zł - wskazał. Dodał, że w sierpniu ministerstwo nie przeprowadzi żadnego przetargu obligacji, a w całym III kwartale planuje zaoferować obligacje z przedziału 10-15 mld zł i zakończyć finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

Większe zaangażowanie banków

Zgodnie z informacjami ministerstwa w maju portfel obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrósł o 2 mld zł, a inwestorów krajowych o 3,7 mld zł. Wśród inwestorów zagranicznych w największym stopniu wzrosło zaangażowanie banków centralnych, które zwiększyły swoje portfele obligacji złotowych o 2,9 mld zł. Z tego banki z regionu Bliskiego Wschodu zwiększyły zaangażowanie o 2 mld zł, a banki centralne z Azji o 0,9 mld zł. Wzrosły również portfele funduszy inwestycyjnych (o 1,1 mld zł) oraz firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i podmiotów niefinansowych (łącznie o blisko 1,0 mld zł). Swoje zaangażowanie zmniejszyły natomiast banki zagraniczne (spadek zadłużenia o 1,4 mld zł) oraz inne podmioty (spadek o 2,1 mld zł). Patrząc na strukturę geograficzną inwestorów, swoje portfele obligacji zwiększyli inwestorzy z Azji (o 1,3 mld zł), Ameryki Północnej (o 0,7 mld zł) i Bliskiego Wschodu (o 0,5 mld zł). Swoje zaangażowanie zmniejszyli natomiast inwestorzy z krajów strefy euro (o 0,9 mld zł). - W czerwcu napływ kapitału zagranicznego na polski rynek długu był wyraźnie intensywniejszy od występującego w maju - dodał Marczak.

Autor: mn/klim/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu