Minister przerwał walne w mediach publicznych

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24W mediach publicznych na razie bez zmian

Minister Skarbu Państwa, czyli jednoosobowe walne zgromadzenie akcjonariuszy TVP SA, Polskiego Radia SA i Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia podjął we wtorek decyzję o ogłoszeniu trzydziestodniowych przerw w obradach zgromadzeń tych spółek - poinformował resort na swojej stronie internetowej.

Ogłoszenie przerwy w walnym Telewizji Polskiej SA resort argumentuje otrzymaniem dzień wcześniej od Ministerstwa Finansów informacji o zakończeniu kontroli prowadzonej przez łódzką skarbówkę. Obecnie Minister Skarbu Państwa czeka na dodatkowe informacje z tego postępowania, które będą mieć wpływ na ocenę przedłożonych na zgromadznie przez zarząd spółki dokumentów.

Informacje, raporty, inne przeszkody

W odniesieniu do Polskiego Radia SA ogłoszenie przerwy jest spowodowane otrzymaniem przez ministra skarbu odpowiedzi od Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli w spółce w związku z podejrzeniem nieprawidłowości co do przestrzegania przez Polskie Radio przepisów prawa pracy. Ponadto do ministerstwa wpłynęły informacje zarządu Polskiego Radia SA o wdrażaniu zaleceń audytora, który na wniosek MSP kontrolował PR. Teraz resort będzie zapoznawał się z tą informacją.

Jeśli chodzi zaś o 17 Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia, zarządzenie trzydziestodniowej przerwy ma doprowadzić do ujednolicenia kadencji rad nadzorczych. W tych przypadkach zwyczajne walne zgromadzenia zostały przerwane po podjęciu uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółek oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008, podziału zysku/pokrycia straty, udzielenia absolutorium członkom zarządów z wykonania obowiązków w 2008 roku.

Źródło: msp.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24