Minister PiS porządzi europejską energetyką

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Piotr Woźniak w radzie administracyjnej ACER

Minister gospodarki w rządzie PiS Piotr Woźniak został stałym członkiem rady administracyjnej nowo powołanej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki UE (ACER). Jego kandydaturę zaproponował obecny rząd PO-PSL.

Wyboru przysługujących krajom członkowskim pięciu stałych członków i pięciu zastępców dokonali w środę późnym wieczorem ambasadorowie "27" w Brukseli.

Woźniak został wybrany na 6-letnią kadencję w radzie, tak jak dwóch innych członków rady z Włoch i Rumunii. Kadencja pozostałych dwóch członków rady, w tym reprezentanta Niemiec, trwa 4 lata.

Obecny rząd forsował kandydaturę Woźniaka jako eksperta od spraw energii i regulacji energetyki, który brał aktywny udział w pracach nad przyjętym ostatecznie w połowie roku trzecim pakietem klimatyczno-energetycznym liberalizującym unijny rynek energii.

Dziewięciu członków

Woźniak powiedział w czwartek, że ACER z siedzibą w stolicy Słowenii Lublanie ma być "zalążkiem ogólnoeuropejskiego regulatora energetyki", a rada ma być niezależna. Dyrektor ACER-u podlega władzy dyscyplinarnej rady i jest przez nią powoływany.

- Rada administracyjna ma dosyć duże uprawnienia, będzie m.in. przyjmować roczne sprawozdania ACER-u, a jej decyzje mogą skutkować prawem wspólnotowym - powiedział b. minister gospodarki i nowo wybrany członek rady ACER. - Jeżeli rada podejmie jakąś decyzję, to będzie ona podjęta przez przedstawicieli wszystkich trzech szczebli UE - od Parlamentu Europejskiego, poprzez Komisję Europejską aż po kraje członkowskie - podkreślił.

Woźniak dodał, że wybór do rady odbywał się na zasadzie głosowania, a nie nominacji. - Rada składa się z 9 osób, 2 osoby są z Komisji Europejskiej, 2 członków to kandydaci Parlamentu Europejskiego, a 5 osób to niezależni eksperci z krajów członkowskich - podał. Na te 5 miejsc było 11 kandydatów. Ci, którzy nie zostali wybrani na członków rady, będą - zgodnie z postanowieniami prezydencji szwedzkiej - pełnić rolę zastępców.

Dwa razy w roku

Wybór Woźniaka nie oznacza jego przeprowadzki do Lublany. Rada administracyjna ma się zbierać dwa razy w roku na sesji zwyczajnej. Zadanie rady to wyznaczanie kierunku prac agencji poprzez plany roczne i wieloletnie. Z kolei rola agencji ma polegać przede wszystkim na wydawaniu niewiążących ogólnych wytycznych dla krajowych regulatorów energetyki i zacieśnianiu ich współpracy. Na podstawie wytycznych, Komisja Europejska zatwierdzać będzie kodeksy sieciowe określające procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia. Rada decyduje w przypadku sporów między regulatorami w sprawach dostępu do połączeń transgranicznych gazowych i elektroenergetycznych.

Komisja Europejska przekonuje, że nowa agencja jest potrzebna, bowiem trzeci pakiet energetyczny znacząco wzmacnia rolę i niezależność krajowych organów regulacji energetyki. O siedzibę ACER z Lublaną konkurowały Bukareszt i Bratysława.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24