Min. Grad o sprzedaży PKO BP i kasie z PZU

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Skarb Państwa zamierza we wrześniu sprzedać część swoich akcji PKO BP

Prospekt emisyjny banku PKO BP powinien latem trafić do Komisji Nadzoru Finansowego - zapowiada minister skarbu Aleksander Grad. Natomiast na przełomie maja i czerwca mają zostać podjęte decyzje dotyczące wielkości wypłaty dywidendy z PZU SA.

- Prospekt PKO BP ma być składany w oparciu o wyniki za pierwsze półrocze, czyli latem powinien trafić do Komisji Nadzoru Finansowego - powiedział szef resortu skarbu.

Minister Grad poinformował, że jego resort nie zdecydował jeszcze jaką część akcji banku planuje sprzedać w zapowiedzianej na wrzesień wtórnej ofercie publicznej. Zmieniony statut PKO BP zakłada realizację strategii 25+, czyli władztwo korporacyjne oraz powyżej 25 proc. akcji w rękach Skarbu Państwa. Obecnie Skarb ma akcje dające 40,99 proc. głosów na WZA, natomiast państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego posiada 10,25 proc. głosów.

- Oferta będzie składać się z 10 proc. akcji sprzedawanych przez BGK plus tyle akcji ze strony Skarbu Państwa, ile będzie można uplasować po dobrej cenie na rynku. Nie robiliśmy jeszcze analiz, ile procent akcji PKO BP chcemy sprzedać. To nastąpi w drugiej połowie roku. W prospekcie podamy, jaki będzie maksymalny pułap, w trakcie transakcji zdecydujemy o ostatecznej liczbie akcji w ofercie - wyjaśnił minister skarbu.

Aleksander Grad poinformował, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację prywatyzacji PKO BP oraz zamianę akcji imiennych serii A będących własnością Skarbu Państwa na akcje na okaziciela w tej spółce.

Minister odniósł się także do kwestii wypłaty dywidendy z PZU. - Decyzje dotyczące wypłaty dywidendy PZU zapadną na przełomie maja i czerwca. Na razie czekamy na rekomendację zarządu i rady nadzorczej spółki. My wypowiemy się na walnym. Każda spółka, szczególnie PZU, musi patrzeć na wielkość kapitałów jakie posiada, czy ma ich nadmiar i w jakim zakresie może się podzielić tym zyskiem z akcjonariuszami - powiedział min. Grad.

Dotychczasowa polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę 25-45 proc. zysku. W marcu prezes PZU Andrzej Klesyk zapowiadał, że zarząd PZU będzie rekomendował zmianę polityki dywidendowej, by na dywidendę mogło trafiać więcej niz 45 proc. zysku.

Rekomendacja zarządu PZU w sprawie dywidendy od zysku za 2010 r. ma być przedstawiona najpóźniej w połowie maja. Prezes Klesyk informował, że z kwoty 12,4 mld zł stanowiących kapitał zapasowy PZU, w spółce musi zostać 7,8 mld zł.

W 2010 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 2,44 mld zł, czyli był o 35,2 proc. niższy niż w 2009 roku.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24