"Milion w portfelu", 28.07

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 28.07

W "Milionie w portfelu" analizujemy portfel inwestycyjny Piotra Sawala, prezesa zarządu domu maklerskiego W Investments SA.

Komentarz Piotra Sawala: W okresie wakacyjnym zakładam zmniejszenie ekspozycji na polski rynek akcji z 35 proc. do 15 proc., ze względu na podwyższoną zmienność spowodowaną przede wszystkim niską płynnością i związaną z tym wysoką zmiennością notowań oderwaną od fundamentów spółek. Kupowanie akcji w interwale 2-3 miesięcznym z ustawianiem stop losów, jak to mam w zwyczaju, daje małe szanse na realizację pozytywnego scenariusza w okresie wakacyjnym. Dlatego znacząco zmniejszam ekspozycję długą na akcje z GPW do 3 spółek związanych z branżą kolejową (Trakcja i Torpol- budownictwo oraz PKP Cargo- logistyka). Spółki z budownictwa kolejowego mają przed sobą bardzo dobre perspektywy dzięki rozpoczętemu programowi modernizacji kolei (finansowana w dużej mierze z nowej perspektywy unijnej 2014-2020). PKP Cargo spodziewana poprawa wyników po słabszym kwartale. Straty na przewozie węgla w dużej mierze kompensowane są przez zwiększoną aktywność w branży budowniczej (przewóz kruszców). Wierzę w fundamentalny wzrost notowań ww. spółek w średnim okresie czasu (do 12 miesięcy). Dodatkowo w portfelu pojawia się 20 proc. ekspozycja na spadki notowań na wszystkich parkietach w USA. Do głównych przesłanek takiego scenariusza należą: - trend boczny trwający od listopada 2014 i przypominający fazę dystrybucji akcji

- zanikanie tzw. szerokości rynku (w średnioterminowym trendzie wzrostowym znajduje się coraz mniej spółek pomimo tego, że indeks stoi w miejscu)

- fakt, iż pomimo zaskoczeń in plus w wynikach kwartalnych spółek sytuacje te wykorzystywane są do sprzedawania akcji

- oczekiwanie podwyżki stóp procentowych już w 2015 roku

- brak przesłanek w średnioterminowej perspektywie przemawiających za możliwością wybicia z konsolidacji górą. Portfel akcyjny składa się z 10 krótkich kontraktów na akcje 10 spółek, których analiza z perspektywy technicznej pokazuje już pierwsze słabości w stosunku do głównych indeksów. W przypadku realizacji scenariusza wybicia dołem z konsolidacji indeksów USA, spółki te powinny zachować relatywną słabość w stosunku do szerokich indeksów. Pozostałą część portfela stanowią inwestycje alternatywne stabilizujące wartość portfela w długim okresie czasu: WI Lasy Polskie FIZ AN (30 proc.), WI Vivante FIZ AN – inwestycje w opiekę senioralną (15 proc.), WI Inwestycje Rolne FIZ AN (10 proc.), WI Inwestycje Selektywne FIZ AN (10 proc.). Ww. inwestycje wskazują znikomą korelację z sytuacją na rynkach kapitałowych oraz pieniężnych zapewniając jednocześnie stabilny zwrot z kapitału na poziomie 5-10 proc. w skali roku.

Nowy portfel inwestycyjny Piotra SawalaTVN24 BiS

Autor: red. / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat