"Milion w portfelu", 27.05

Najnowsze

TVN24 BiSMilion w portfelu, 27.05

W dzisiejszym "Milionie w portfelu" sprawdzamy, jak inwestował Aleksander Jawień z FM Global Asset Managment.

Aleksander Jawień, komentarz: Okres podwyższonej zmienności nie wpłynął negatywnie na efektywność portfela. Kolejny raz z rzędu uzyskano dodatnią stopę zwrotu (1,60 proc.). Największy wkład w wynik portfela miały fundusze akcyjne. Poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna w Japonii i nieustanny skup aktywów prowadzony przez tamtejszy bank centralny pozytywnie przekłada się na zyski japońskich spółek. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, fundusz ING Japonia zwiększył swoją wartość o 7,78 proc. Również dla wartości akcji w Europie nie bez znaczenia pozostają decyzje banku centralnego. Poprawa sentymentu inwestycyjnego przełożyła się na blisko 4 proc. wzrost funduszu Fidelity European Dynamic Growth (3,94 proc.). Działania stymulacyjne banku centralnego w Chinach i rosnący popyt ze strony inwestorów indywidualnych znajduje odzwierciedlenie w nowych tegorocznych rekordach indeksów giełdowych. Skrzętnie z tej sytuacji korzysta fundusz Fidelity Emerging Asia, rosnąc o 3,61 proc. Stabilnym elementem, zwiększającym dywersyfikację portfela, okazał się fundusz Franklin U.S. Opportunities, który uzyskał stopę zwrotu równą -0,99 proc. Rozczarowaniem natomiast okazała się część dłużna portfela, jednak poniesione w tym segmencie straty wynikają w głównej mierze z wahań kursów walutowych.

Propozycja na następną odsłonę:

Autor: red/ / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 BiŚ