"Milion w portfelu", 26.08

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 26.08

W dzisiejszym "Milionie w portfelu" sprawdzamy, jak inwestował Marcin Billewicz, prezes zarządu Copernicus Capital TFI SA.

Komentarz Marcina Billewicza:

Portfel osiągnął stopę zwrotu w ostatnim okresie na poziomie 83,3 proc. przy spadku WIG-20 o 11,9 proc. Od początku działalności, portfel wzrósł o 185 proc., przy spadku WIG-20 29,7 proc. Doskonały efekt przyniosły inwestycje w instrumenty pochodne. Cena ropy zachowała się zgodnie z oczekiwaniami i spadła o ponad 36 proc., natomiast wartość indeksu strachu wzrosła prawie trzykrotnie. Oba instrumenty zakładają pewną dźwignię, co – przy zaangażowaniu tylko 10 proc. wartości portfela (po 5 proc. na każdy instrument) uzyskać praktycznie całość wzrostu wartości portfela. Oprócz inwestycji związanych z ropą i indeksem strachu, nie inwestowałem w żaden instrument zawierający ryzyko związane z cenami akcji, towarów, walut, itd.. W kolejnym okresie przewiduję uspokojenie się sytuacji rynkowej, w związku z czym ponownie inwestuję w indeks VIX. Możliwe, że ropa będzie taniała dalej, ale przy obecnych poziomach rynek jest bliski równowagi, więc zajmowanie jakiejkolwiek pozycji jest zbyt ryzykowne. Poza krótką pozycją na indeks VIX, nie wybieram żadnych innych instrumentów zawierających wymienione wyżej ryzyka.

Portfel Marcina Billewicza

Autor: tol / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat