"Milion w portfelu", 23.09

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 23.09

Portfel inwestycyjny Jacka Rzeźniczka, dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Secus AM.

Komentarz Jacka Rzeźniczka:

Na najbliższą edycję wracamy do portfela zdywersyfikowanego, który jest jednocześnie portfelem zrównoważonym. Ekspozycja na rynek akcji zostaje doważona funduszami akcji polskich małych i średnich spółek. Przemawia za tym ostatnie mocniejsze zachowanie naszego rynku z wyraźną relatywną siłą indeksu mWIG40 w stosunku do blue chipów oraz wybicie w górę z wielomiesięcznej konsolidacji. Drugą część będą stanowiły akcje amerykańskie oraz europejskie spółki dywidendowe. Ta klasa aktywów przy utrzymywaniu w długim terminie rekordowo niskich stóp procentowych w dalszym ciągu powinna oferować atrakcyjniejsze stopy zwrotu. Portfel równoważyć będą fundusze nisko skorelowane z koniunkturą na rynku akcji zarządzane przez Secus Asset Management oraz obligacje korporacyjne wyemitowane przez polskie banki.

Autor: red. / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat