"Milion w portfelu", 23.01

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 23.01

Portfel Marka Mikucia, prezesa Open Finance TFI w ostatniej odsłonie odnotował niewielkie spadki zawiązane z pogorszeniem koniunktury na warszawskiej giełdzie. - Spadek wartości tych funduszy był niewielki, co wpłynęło na relatywnie dobre zachowanie całego portfela - mówi Marek Mikuć.

Komentarz Marka Mikucia, prezesa Open Finance TFI

W skład portfela wchodzą jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez Open Finance TFI. Jego trzon stanowią fundusze aktywnie zarządzane: Open Finance Absolute Return i Open Finance Aktywnej Alokacji. W ostatnim okresie, kiedy na warszawskiej giełdzie mieliśmy do czynienia z wyraźnym pogorszeniem koniunktury, spadek wartości tych funduszy był niewielki, co wpłynęło na relatywnie dobre zachowanie całego portfela. W bieżącej edycji dokonuję jednej zmiany: jednostki uczestnictwa funduszu Open Finance Obligacji zostają zamienione na jednostki Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek. Wynika to z wyraźnej poprawy sytuacji technicznej na warszawskich indeksach tego segmentu rynku po blisko trzymiesięcznej korekcie spadkowej, co daje szansę na powrót do trendu wzrostowego. Poza tym jest to sektor spółek, w które nie angażują się pozostałe fundusze, więc poprzez tę inwestycję uzyskujemy na niego ekspozycję.

Źródło: TVN24 Biznes i Świat