"Milion w portfelu", 19.09

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 19.09

Portfel inwestycyjny Aleksandra Jawienia, prezesa IFM.

Komentarz Aleksandra Jawienia: Ostatnie tygodnie to czas napięć politycznych nie tylko na granicy Rosja-Ukraina, ale również w Izraelu i Iraku. Wzrost ryzyka geopolitycznego połączony z polityką banków centralnych sprzyjał kursowi dolara amerykańskiego, co przełożyło się na wyniki funduszy inwestycyjnych denominowanych w tej walucie.

Spośród wybranych do portfela rozwiązań na szczególną uwagę zasługują Fidelity Asian Smaller Companies i Fidelity China Consumer, których stopy zwrotu kształtowały się odpowiednio na poziomie 8,20 proc., 6,98 proc.. Charakteryzujące się wysoką odpornością na światowe zawirowania - rynki graniczne potwierdziły korzystny trend.

Fundusz Schroder Frontier Markets będący od dłuższego czasu w portfelu zyskał 3,25 proc. Poprawa sentymentu na rynkach europejskich wspierana słowami Mario Draghiego przełożyła się na wzrost wartości funduszy odwzorowujących zachowanie giełd we Włoszech i Hiszpanii. Swoją rolę bardzo dobrze wypełniały fundusze dłużne, stabilizując negatywne wahania portfela. Mimo zmiennej koniunktury, alokacja okazała się skuteczna, rosnąc w ostatniej odsłonie o 1,8 proc..

Autor: red. / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat