"Milion w portfelu", 17.09

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 17.09

Portfel inwestycyjny Marka Mikucia, prezesa Open Finance TFI.

Komentarz Marka Mikucia:

W skład portfela wchodzą jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez Open Finance TFI.

W ostatniej odsłonie portfel odnotował niewielką stratę ze względu na spadek wartości jednostki uczestnictwa funduszu Open Finance Aktywnej Alokacji, która nie została w pełni zniwelowana zyskiem z posiadania jednostek OF Pieniężny.

W bieżącej odsłonie zostają dokonane zmiany w portfelu, polegające na zmniejszeniu zaangażowania w jednostki OF Aktywnej Alokacji i OF Pieniężny. Nie ulega zmianie udział OF Absolute Return, a do portfela trafiają jednostki OF Akcji Małych i Średnich Spółek oraz certyfikaty inwestycyjne Open Finance Surowcowy FIZ. Wyraźna poprawa sytuacji na warszawskiej giełdzie w ostatnich tygodniach daje szansę na zakończenie blisko rocznego trendu spadkowego w sektorze „misiów”, stąd powrót po wielu miesiącach na ten segment rynku. Z kolei OF Surowcowy daje nam ekspozycję na nieobecną do tej pory w portfelu klasę aktywów. Fundusz ma szerokie spektrum inwestycyjne w wielu sektorach rynku towarowego i jest funduszem aktywnie zarządzanym.

Autor: red. / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat