"Milion w portfelu", 12.03

Najnowsze

TVN24 BiS"Milion w portfelu", 12.03

Gościem “Miliona w portfelu” był Piotr Sawala, prezes W Investments. Jego portfel inwestycyjny od 2012 roku wzrósł o ponad 124 proc.

KOMENTARZ:

Ostatnia edycja przyniosła zadowalającą stopę zwrotu portfela. Trafnym okazało się założenie siły małych i średnich spółek. Wszystkie spółki z GPW wybrane do portfela zyskały na wartości. Standardowo dobrze spisały się fundusze alternatywne WI Inwestycje Selektywne FIZ AN oraz WI Inwestycje Rolne FIZ AN dokładając ok 2% do wyniku portfela. Należy pamiętać, że głównym celem stawianym sobie przez zarządzającego jest ochrona kapitału, a nie maksymalizacja zysku, stąd też dość duża dywersyfikacja portfela, udział instrumentów alternatywnych oraz objęcie praktycznie wszystkich pozycji „ryzykownych” (akcje, CFD) zleceniami typu stop-loss lub take-profit. W nowej edycji zwiększam zaangażowanie w małe i średnie spółki notowane na GPW do 43% w oczekiwaniu na kontynuacje dobrego początku roku. Wyceny P/E indeksu swig80 na poziomie 15 dają jeszcze spory potencjał wzrostu. Do portfela trafiają spółki z branży finansowej- Quercus, Altus. Sprzyjające warunki rynkowe będą znacznym akceleratorem dla wzrostu kursu tych spółek (niskie stopy, brak potencjału wzrostu funduszy obligacji skarbowych spowoduje przepływ kapitału do innych klas aktywów, w tym do funduszy akcyjnych, a w szczególności małych i średnich spółek). Również MCI wykazuje długoterminowy potencjał do kontynuowania ostatnio rozpoczętego ruchu wzrostowego. Prognoza aktywów netto na akcje na poziomie 19,5 za rok 2015 r. jest wyższa od bieżącego kursu o ok 55%. Do portfela dołączam również: Trakcje, Torpol (budownictwo kolejowe, dyskontowanie ożywienia w budowlance), Vistal (sektor infrastrukturalny, tania wskaźnikowo, możliwa poprawa wyników), Robyg (rekordowa sprzedaż, dobre perspektywy), Stalexport (bardzo dobra pozycja gotówkowa, duże zmniejszenie zadłużenia).

Jako zabezpieczenie przed rozwinięciem większego ruchu spadkowego w USA zostawiam akcje Tesla (pozycja short).

Nieskorelowaną z rynkami giełdowymi część portfela z udziałem 50%. stanowią nadal fundusze alternatywne: WI Inwestycje Rolne FIZ AN, WI Inwestycje Selektywne FIZ AN oraz WI Vivante FIZ AN.

Autor: mb / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: TVN24BiŚ