"Milion w portfelu", 01.06

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 01.06

W dzisiejszym "Milionie w portfelu" analizujemy portfel Tomasza Koraba z Eques Investment TFI.

Komentarz Tomasza Koraba:

W ostatnich miesiącach nastąpił wyraźny przełom w postrzeganiu małych i średnich spółek na giełdzie warszawskiej, co w naszej opinii oznacza, że rynek zaczyna dyskontować przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce. Obecne wyceny większości spółek na GPW są na atrakcyjnym poziomie, zwłaszcza w świetle rekordowo niskich stóp procentowych, a ryzyko geopolityczne i obawy o sytuację gospodarczą w Europie zostały już zdyskontowane. Narodowy Bank Polski w „Raporcie o Inflacji” przewiduje, że wzrost PKB Polski w latach 2015-2017 będzie relatywnie stabilny i wyniesie średnio 3,4%. Widzimy duże szanse na przekroczenie prognozy NBP. W nadchodzących miesiącach na gospodarkę pozytywnie wpłyną czynniki wewnętrzne – stymulacja fiskalna, dynamika konsumpcji napędzana wzrostem zatrudnienia i płac przy braku wzrostu cen zrównoważy spowolnienie eksportu, jak i zewnętrzne – szansą dla europejskich rynków akcji jest luzowanie ilościowe EBC, wzrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego oraz wsparcie dla gospodarek w postaci mocnego spadku cen ropy naftowej i deprecjacji EUR. Dodatkowo trwałe obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej pomogą gospodarce, co przyniesie dalszą poprawę zysków spółek giełdowych. Natomiast ponadprzeciętne stopy zwrotu obligacji skarbowych z poprzednich lat będą nieosiągalne w najbliższej przyszłości - oczekujemy rotacji części środków z funduszy dłużnych na akcyjne, a GPW powinna kontynuować nadrabianie dystansu do pozostałych parkietów Europy. Główne ryzyka dla polskich akcji to cały czas konflikt na Ukrainie i recesja w Rosji, a także problemy polityczno-gospodarcze Europy. Niemniej znacznie większe prawdopodobieństwo widzimy dla pozytywnego scenariusza dla polskiej i europejskiej gospodarki. W minionej edycji pozytywny wpływ na stopę zwrotu portfela miały w głównej mierze pozycje w PKN ORLEN, PGNiG, BUDIMEX, AMICA i ROBYG. Atrakcyjna wycena polskich akcji skłania do pozostawienia wysokiej ekspozycji na rynek akcji w kolejnej edycji, jednocześnie lokując część środków w fundusze EQUES Obligacji oraz EQUES Creditum, które osiągają dobre wyniki niezależnie od koniunktury giełdowej.

Autor: red. / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat