Milion Polaków bez nowego dowodu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Dowodów osobistych nie wymieniło jeszcze milion Polaków

- 31 marca stracą ważność stare dowody osobiste. Tymczasem jeszcze milion osób nie wymieniło ich na nowe. W tej grupie są głównie osoby, które przebywają za granicą oraz te, które nie korzystają z dowodów w życiu codziennym - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Jeszcze tylko do 31 marca książeczkowy dowód osobisty potwierdzi naszą tożsamość i obywatelstwo. Trzeba także pamiętać, że od 1 stycznia nie uprawnia on już do przekraczania granic krajów UE. Obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego mają obywatele polscy, którzy zamieszkują w kraju. Przy załatwianiu spraw urzędowych powinni więc posługiwać się dowodem osobistym.

Osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który uprawnia ją do przekraczania granicy i pobytu za granicą, a zarazem poświadcza jej polskie obywatelstwo. A zatem polski obywatel zamieszkujący poza krajem, ma prawo, a nie obowiązek posiadania aktualnego dowodu osobistego.

Przebywający za granicą mogą później

- Osoby przebywające stale za granicą wniosek o wymianę dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju - informuje Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa. Do wniosku należy załączyć także dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy - informuje Wioletta Paprocka.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24