Miliardy popłynęły z PZU

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC Biznes / fot. TVN24PZU wypłaca rekordową dywidendę

PZU wypłaciło 12,75 mld zł zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2009 rok - poinformował rzecznik PZU Michał Witkowski. Zaliczka na jedną akcję wynosi 147,65 zł. Wypłata gigantycznej dywidendy to efekt październikowej ugody pomiędzy Skarbem Państwa a Eureko. Holenderskiej spółce przypadnie z tej kwoty aż 7,5 zł. Wypłata dywidendy to krok w kierunku wycofywania się Holendrów z akcjonariatu ubezpieczyciela.

Skarb Państwa i Eureko to najwięksi akcjonariusze PZU - Skarb Państwa ma 55 proc. akcji PZU, a holenderska spółka 32 proc.

Eureko: to pierwszy krok do wyjścia z polskiego rynku

Prezes zarządu Eureko Polska, Michał Nastula w rozmowie z TVN CNBC Biznes stwierdził, że termin wycofania się Eureko z Polski jest uzależniony od wielu czynników. - Jasne jest że Eureko z polskiego rynku wychodzi, to będzie wyjście, które będzie pewnie rozłożone w czasie - podkreślił Nastula. Dodał, że przede wszystkim zależy wpływa na to będzie miała oferta publiczna akcji PZU.

- Dzisiaj jest bardzo ważny pierwszy krok - skomentował wypłatę dywidendy prezes Eureko. - Drugim będzie oferta publiczna akcji PZU - dodał.

Warunki ugody

Zgodnie z październikową ugodą zawartą między Eureko a Ministerstwem Skarbu Państwa, Holendrzy wycofają się z PZU, a Skarb Państwa wypłaci im 4,77 mld zł. Z tego 3,55 mld zł ma pochodzić z dywidendy specjalnej PZU, przynależnej Skarbowi Państwa. Pozostałe 1,224 mld zł trafi do Eureko ze sprzedaży 4,9 proc. akcji PZU, które Skarb Państwa wniesie do spółki specjalnego przeznaczenia - Kappa. Eureko bezpośrednio po zawarciu ugody odda 10 proc. akcji PZU spółce specjalnego przeznaczenia, nad którą kontrolę ma SP. Holenderski ubezpieczyciel zachowa prawo własności do tych akcji, ale nie będzie mógł wykonywać z nich prawa głosu. Te akcje, a także dodatkowo 5 proc. kolejnych należących do Eureko, muszą być sprzedane w ofercie publicznej PZU.

Warunki ugody wskazują też, że w czasie oferty publicznej ma być oferowanych ok. 20 proc. akcji PZU (15 proc. należących do Eureko i 4,9 proc. należących do Skarbu Państwa). Po ofercie udział Eureko w akcjonariacie PZU ma wynosić 18 proc., a docelowo ma spaść do 13 proc. Ponadto przez 15 lat holenderski ubezpieczyciel nie będzie mógł powiększać swojego zaangażowania w PZU.

Do oferty publicznej PZU ma dojść do końca 2011 r., pod warunkiem braku sprzeciwu Eureko, które ma prawo do jednego weta, ale tylko w sytuacji, gdy wycena PZU byłaby niższa od dzisiejszej. Wówczas - jak przewiduje ugoda - do oferty publicznej musi dojść do końca 2012 r. Celem MSP jest debiut giełdowy spółki w 2010 r. Według wiceministra skarbu Zdzisława Gawlika, mogłoby to nastąpić w lutym lub marcu 2010 roku.

Dziesięcioletni spór

Między Eureko i MSP trwał dziesięcioletni konflikt dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela.

Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko szacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

CZYTAJ WIĘCEJ O UGODZIE MIĘDZY PZU A EUREKO

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC Biznes / fot. TVN24