Miliardy na poszukiwania, modernizację i rozbudowę. Plany PGNiG na ten rok

Najnowsze

tvn24PGNiG ogłosiło plany na 2014

4,5 mld zł w 2014 roku zamierza zainwestować Grupa Kapitałowa PGNiG. Pieniądze pójdą głównie na poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej oraz na rozwój i modernizację sieci gazowniczej.

Inwestycje w poszukiwania i wydobycie surowców w kraju i za granicą wyniosą 1,9 mld zł, z czego największa część, 0,9 mld zł, zostanie przeznaczona na poszukiwania. Obejmą one między innymi odwiercenie w Polsce 33 otworów w tym 10 łupkowych. Około 0,7 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w rozbudowę i modernizację kopalń. Pozostałe ok. 0,4 mld zł zostanie zainwestowane przez spółki zależne PGNiG SA, w tym Exalo Drilling oraz spółki prowadzące poszukiwania za granicą. Około 1,2 mld zł zostanie zainwestowane w rozbudowę i modernizację sieci gazowniczej.

Podziemne magazyny

GK PGNiG zainwestuje także 0,7 mld zł w rozbudowę podziemnych magazynów gazu, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów w Mogilnie i Kosakowie. Docelowo planowana pojemność magazynów gazu powinna wzrosnąć o 200 mln m sześc. na koniec 2014 roku. Również 0,7 mld zł zostanie zainwestowanie w wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła wzrosną o 170 proc. w porównaniu do 2013 roku. Ponadto PGNiG szacuje, że przychody Grupy powinny wynieść blisko 32,7 mld zł w 2014 roku. Sprzedaż gazu ziemnego w Polsce szacowana jest na poziomie ok. 14,4 mld m sześc. Krajowe i zagraniczne wydobycie ropy naftowej i kondensatu przez spółkę wyniesie ok. 1,18 mln ton, a wydobycie gazu ok. 4,5 mld m sześc.

Autor: rf / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PGNiG