Miliardy dla rolników. Wnioski można składać od marca

Najnowsze

tvn24Pieniądze dostało już 732 tys. osób; o dopłatę za ubr. ubiega się ogółem ok. 1 mln 350 tys. rolników

Na dopłaty bezpośrednie dla rolników na lata 2014-2020 zaplanowano 23,7 mld euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie zbieranie wniosków o dopłaty za 2014 rok 15 marca. ARMiR informuje też, że dotychczas wypłaciła rolnikom 5,8 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za ubiegły rok. Pieniądze dostało już 732 tys. osób. O dopłatę za 2013 r. ubiega się ogółem około 1 mln 350 tys. rolników.

Pieniądze dostało już 732 tys. osób. O dopłatę za 2013 r. ubiega się ogółem około 1 mln 350 tys. rolników.

Inne dopłaty

Jednocześnie z dopłatami bezpośrednimi rolnicy otrzymują dopłaty z tytułu gospodarowania na niekorzystnych terenach (tzw. płatności ONW), stara się on nie ok. 730 tys. oraz dopłaty rolnośrodowiskowe, przysługujące ok. 188,5 tys. rolników.

Pula środków na dopłaty za 2013 r. wynosi 3,5 mld euro. Faktyczna wysokość stawek płatności za dany rok zależy od kursu euro do złotówki. Wyznacza go Europejski Bank Centralny na dzień 30 września. Na płatności za 2013 r. jest 14,9 mld zł. Pieniądze te będą przekazane na konta rolników do końca czerwca br.

W tym roku wszyscy rolnicy, którzy gospodarują na co najmniej 1 hektarze gruntów otrzymują jednolitą płatność obszarową. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hektarów ziemi. Większość rolników dostanie także dopłaty uzupełniające, przysługują one m.in. producentom zbóż. W sumie dostaną oni ok. 970 zł do hektara.

Ponadto rolnikom przysługują także inne dopłaty uzupełniające: do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (tzw. płatność zwierzęca), do powierzchni uprawy chmielu, tytoniu oraz do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych, dopłata do krów, do owiec, owoców i warzyw (płatność do pomidorów) oraz tzw. dopłata cukrowa.

Obecny rok

Inaczej będą wyglądały dopłaty za 2014 r. Jak mówiła wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk na wtorkowej senackiej komisji rolnictwa, zostanie utrzymana jednolita płatność obszarowa, będą też dopłaty specjalne: do chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej. Natomiast nie będzie już dotychczasowych płatności uzupełniających, które otrzymywali producenci zbóż oraz dopłaty do upraw paszowych.

Szalczyk podkreśliła, że zamian zostanie podniesiona jednolita płatność obszarowa z 197 euro/ha (w 2013 r.) do 219 euro /ha, czyli będzie wyższa o 22 euro na hektar. - Wypłacona kwota za 2014 roku będzie identyczna jak w 2013 r., bowiem w 2014 r. nie ma modulacji (zmniejszenia dopłat dla dużych gospodarstw), która kosztowała polskich rolników 112 mln euro - powiedziała wiceminister.

Na dopłaty bezpośrednie na lata 2014-2020 zaplanowano 23,7 mld euro. Jest to kwota po przesunięciu 25 proc. środków z tzw. II filara (2,3 mld euro). Agencja rozpocznie zbieranie wniosków o dopłaty za 2014 rok od 15 marca.

Autor: mn//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24