MFW: wstrzymajcie się z euro

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huLepiej później niż euro

Lepiej, gdyby Polska starała się o przystąpienia do strefy euro, gdy sytuacja w gospodarce całkowicie się ustabilizuje - wynika z regularnej oceny naszej gospodarki, dokonywanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na wyniki tej oceny powołuje się "Rzeczpospolita". Nie chodzi o to, żeby euro nie przyjmować, ale nie zaczynać dwuletniego okresu przygotowawczego w trudnych czasach.

Niecały miesiąc temu rząd wycofał się z daty 2012 roku jako terminu przyjęcia euro. W resorcie finansów powstaje obecnie narodowy plan przyjęcia euro – ocenę szans spełnienia poszczególnych kryteriów MF ma przedstawić w ciągu kilku tygodni.

Według ekonomistów z MFW, Polska będzie miała obecnie większe korzyści z prowadzenia niezależnej polityki monetarnej i utrzymania płynnego kursu walutowego. Podają też przykład Słowacji, która ucierpiała z powodu usztywnienia kursu tuż przed kryzysem, co mocno uderzyło np. w eksport. Gdyby nie to, że europarasol krył już kraj w centrum kryzysu, to gospodarce oberwałoby się jeszcze bardziej.

Musimy się przygotować, więc róbmy to

Ekonomiści nie są zaskoczeni rekomendacją MFW. – W perspektywie kilku lat taka rekomendacja jest jak najbardziej uzasadniona. W czasach kryzysu lepiej mieć wpływ na gospodarkę poprzez politykę stóp procentowych i płynny kurs walutowy - mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Citibanku Handlowego.

– Polska i tak nie spełnia kryteriów i trudno mówić realnie o przyjęciu euro nawet w 2014 roku. Ważniejsza w oświadczeniu MFW jest rekomendacja zalecająca mądre ograniczanie deficytu – to przybliży nasze wejście do unii monetarnej – dodaje Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP, obecnie partner w Ernst & Young.

Głównym problemem Polski pozostają trudności budżetowe – zbyt wysoki deficyt sektora finansów publicznych, który w tym roku może wynieść nawet 6 proc. PKB wobec wymaganych 3 proc. Nie spełniamy też kryterium inflacyjnego – różnica między inflacją w Polsce, mierzoną metodą unijną, a kryterium z Maastricht powiększa się od października i wyniosła w lipcu 1,8 pkt proc.

Źródło: Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu