MFW widzi nas lepiej

Najnowsze

Aktualizacja:
PAPPolska tygrysem tej części Europy?

Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy PKB Polski do 1,0 proc. wzrostu w 2009 r. i 2,2 proc. wzrostu w 2010 r. Poprzednio było to odpowiednio 0,7 proc. spadku i 1,5 proc. wzrostu.

W 2008 r. Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł o 5,0 proc., a w I poł. 2009 r. - o 1,0 proc. (licząc rok do roku).

W październikowej edycji raportu "World Economic Outlook" MFW spodziewa się, że tzw. Europa Wschodząca odnotuje w tym roku spadek PKB o 5,2 proc., zaś w przyszłym roku - wzrost o 1,8 proc.

"Odbicie będzie prawdopodobnie wolniejsze niż na innych rynkach wschodzących, ponieważ wiele gospodarek nadal będzie przeżywało problemy z dostosowaniem się w związku z tym, że transgraniczne przepływy kapitałowe nadal przez jakiś czas pozostaną na niskich poziomach" - stwierdzono w raporcie.

"Odbicie będzie przebiegało nierównomiernie: niektóre wschodzące gospodarki Europy - w szczególności kraje bałtyckie - będą nadal kurczyły się w 2010 r., natomiast znaczny postęp w zakresie produkcji oczekiwany jest w innych częściach regionu, przede wszystkim w Polsce i w Turcji" - czytamy dalej.

MFW oczekuje, że inflacja średnioroczna w Polsce spowolni do 3,4 proc. w 2009 r, i do 2,6 proc. w 2010 r. wobec ubiegłorocznych 4,2 proc. Inflacja HICP na koniec roku prognozowana jest odpowiednio na: 3,0 proc. i 2,9 proc. wobec 3,3 proc.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: PAP