MFW: Polska gospodarka przyhamuje

Najnowsze

shtterstockŚredni wzrost PKB w latach 2013-2017 będzie niższy nic w latach porzednich

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że szacowany średni poziom wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2013-2017 wyniesie 2,5 proc. rocznie wobec 4,4 proc. w latach 2003-2007 i 3,6 proc. w latach 2008-2012.

- Słaby wzrost nie jest nowym problemem. W ciągu ostatnich pięciu lat wzrost w krajach CESEE (w Europie Centralnej, Wschodniej i Południowowschodniej) był dużo niższy od oczekiwań. PKB wzrastał średnio jedynie o pół procenta rocznie - zdecydowanie poniżej poziomu 5 procent prognozowanego wiosną 2008 r. Rozczarowujące wyniki są głównie rezultatem dużo niższego wzrostu potencjalnego spowodowanego przede wszystkim ograniczonymi inwestycjami firm na skutek niższego popytu na ich produkty, mniejszej dostępności finansowania i potrzebą korekty bilansów po przedkryzysowym boomie inwestycyjnym - napisano w opublikowanym w czwartek raporcie MFW.

"Czynniki spowalniające wzrost PKB są poważne"

- Patrząc w przyszłość, czynniki spowalniające wzrost PKB są poważne, utrudniając ograniczanie bezrobocia i sprowadzenie wskaźników długu publicznego na bardziej bezpieczny poziom. Napływ kapitału, szczególnie ze strony macierzystych banków w Europie Zachodniej, prawdopodobnie pozostanie na niskim poziomie, według prognoz wzrost gospodarczy u partnerów handlowych CESEE pozostanie umiarkowany, a tempo spadku populacji w wieku produkcyjnym będzie przyspieszać - dodano.

Autorzy raportu zaznaczają, że szacunki potencjalnego poziomu wzrostu obarczone są niepewnością i mogą ulegać znacznym rewizjom.

- Kluczowy problem jest taki, że potencjalny wzrost nie jest bezpośrednio mierzalny, a jego szacunki i prognozy różnią się zależnie od wyboru metodologii - napisano.

- Inny problem jest taki, że cykle "boom i bust" utrudniają określenie podstawowej stopy wzrostu. Dlatego potencjalny wzrost może być przeszacowany w okresach boomu i niedoszacowany w okresach spowolnienia - dodano.

Szacunki i prognozy potencjalnego średniorocznego wzrostu PKB w proc. dla gospodarek Europy Centralnej, Wschodniej i Południowowschodniej (CESEE):

Autor: dln//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shtterstock