MFW ostro tnie prognozy dla Polski

 
TVN24Polska gospodarka zwolni

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2012 r. wyniesie ok. 2,25 proc., a w 2013 r. ok. 1,75 proc. - wynika z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oznacza to, że Fundusz obniżył prognozy wzrostu naszego PKB.

W oświadczeniu MFW opublikowanym w piątek napisano, że polska gospodarka osiągnęła dobre wyniki dzięki bardzo skutecznej polityce w wielu obszarach i silnym fundamentom makroekonomicznym, jednak wskutek sytuacji w strefie euro, odczuwalne jest spowolnienie wzrostu. Oczekuje się, że rosnące bezrobocie oraz ograniczenia w dostępie do kredytów odbiją się na wydatkach gospodarstw domowych. Inwestycje publiczne będą nadal maleć, a ożywienia w zakresie inwestycji prywatnych spodziewać można się jedynie pod warunkiem ograniczenia niepewności odnośnie perspektyw rozwoju sytuacji w kraju i za granicą - uważa MFW.

Ryzyko z zewnątrz

- Główne ryzyko dla osiągnięcia w 2013 r. prognozowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzrostu gospodarczego w wysokości 1,75 proc. jest związane z sytuacją w Europie - powiedziała w piątek podczas konferencji prasowej Julie Kozack z MFW. - Polska ma istotne powiązania handlowe i finansowe z Europą - tłumaczyła Kozack. Dodała, że ostre turbulencje na rynkach finansowych mogłyby niekorzystnie wpłynąć na finansowanie polskich dużych potrzeb pożyczkowych. W komunikacie MFW dotyczącym prognoz napisano, że Fundusz przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych. - Na tle spowolnienia gospodarczego i ustępującej presji inflacyjnej dalsze obniżki stóp procentowych są jak najbardziej uzasadnione - napisano. Według MFW, "w przypadku gwałtowniejszego niż obecnie prognozowane pogorszenia sytuacji gospodarczej i mając na względzie ograniczone pole manewru w zakresie polityki fiskalnej, wymagane byłoby dalsze złagodzenie polityki monetarnej".

"Konserwatywna"

W opinii resortu finansów, prognoza MFW jest ostrożna i konserwatywna. Zdaniem głównego ekonomisty ministerstwa Ludwika Koteckiego, prognoza MFW jest ostrożna i konserwatywna. Dodał, że z oświadczenia MFW wynika, iż ustrzegliśmy się błędów w polityce gospodarczej, co spowodowało, że jesteśmy i byliśmy "zieloną wyspą". Jego zdaniem oświadczenie "pokazuje, że ryzyka oczywiście płyną ze strefy euro, ale jesteśmy na te ryzyka dobrze przygotowani". - To nam otwiera drogę do dyskusji na temat dalszej współpracy z MFW, także w zakresie elastycznej linii kredytowej - dodał.

Cięcie prognoz

Jeszcze na początku października w raporcie World Economic Outlook MFW prognozował, że wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 2,4 proc., a w przyszłym 2,1 proc. Teraz te przewidywania zostały skorygowane w dół.

Najnowsze prognozy MFW są również słabsze od tych z Brukseli. KE przewiduje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 2,4 proc., a w przyszłym o 1,8 proc.

Z kolei Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przewiduje, że PKB Polski wzrośnie o 2,5 proc. w 2012 r. oraz o 2,2 proc. w 2013 r.

Autor: //bgr / Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości