Najnowsze

MFW obniża nam prognozy

Najnowsze


Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża gospodarcze prognozy dla naszego kraju. Fundusz przewiduje spadek polskiego PKB w 2009 roku o 0,5 proc., a w 2010 roku wzrost o około 1 procent - podano w komunikacie MFW.

Jeszcze pod koniec kwietnia MFW prognozował spadek polskiego PKB w 2009 roku o 0,7 proc., a w 2010 roku wzrost o 1,3 proc.

W ocenie MFW, deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku może osiągnąć 6 proc. PKB. "Deficyt na poziomie 5,5 proc. jest jeszcze dopuszczalny z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych" - napisano.

- Wzrost deficytu może być pomocny w celu utrzymania wzrostu gospodarczego - powiedział we wtorek na konferencji prasowej przedstawiciel MFW Alexander Hoffmaister. Jego zdaniem, mniej istotny jest dokładny czas przystąpienia Polski do strefy euro, a istotniejszy jest sam fakt podjęcia przygotowań do uczestnictwa w EMU.

- Ważne nie jest przyjęcie euro, lecz gotowość do przeprowadzenia koniecznych reform. Dokładny dzień jest mniej ważny, ważne jest kiedy Polska będzie ekonomicznie i politycznie przystosowana do przyjęcia euro - dodał.

MFW zaleca Radzie Polityki Pieniężnej kolejne cięcie stóp procentowych MBP, zalecając jednocześnie ostrożność ze względu na kurs złotego. Rada rozpoczęła we wtorek dwudniowe posiedzenie. 13 z 15 ankietowanych przez PAP ekonomistów oczekuje, że na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pkt bazowych. 2 ekonomistów uważa, że stopy proc. zostaną pozostawione bez zmian.

Źródło: PAP