MFW dobrze o Polsce. Nasza gospodarka odzyskuje siły

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24 BiSMFW: Wzrost gospodarczy w Polsce będzie się stopniowo poprawiał

Wzrost gospodarczy w Polsce będzie się stopniowo poprawiał dzięki wyższemu popytowi krajowemu i lepszej sytuacji w kluczowych krajach strefy euro - informuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanym w poniedziałek dokumencie po przeglądzie dot. elastycznej linii kredytowej.

W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy uznał, że Polska ma "mocne fundamenty makroekonomiczne" i może dalej korzystać z jego elastycznej linii kredytowej. W poniedziałek opublikowany został szerszy raport w tej sprawie.

MFW podkreśla w nim, że nasza gospodarka po cyklicznym spowolnieniu zaczyna odzyskiwać siły. Zwraca przy tym uwagę, że wynika to m.in. z lepszej sytuacji w Niemczech, a także poprawie konsumpcji prywatnej (dzięki wzrostowi zaufania konsumentów i realnemu wzrostowi płac).

Jest lepiej, ale...

Analitycy przypominają o ożywieniu w sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, a także mniejszej dynamice spadków w budownictwie. W raporcie zwrócono uwagę na to, że sytuacja na rynku pracy też się poprawiła, ale nadal jest niezbyt dobra. Fundusz zwrócił uwagę, że w pierwszej połowie zeszłego roku zdecydowanie zmniejszył się deficyt na rachunku obrotów bieżących. Wynikało to z poprawy bilansu handlowego - rósł eksport, a jednocześnie spadał import. Sprzedaż naszych towarów za granicę zwiększała się dzięki powolnej, ale jednak poprawie u naszych głównych partnerów handlowych w UE, a także ekspansji naszych przedsiębiorców na rynki wschodnie. Do spadku importu przyczynił się m.in. słaby popyt wewnętrzny. Zwracając uwagę na niebezpieczeństwa zewnętrzne dla polskiej gospodarki Fundusz podkreślił, że pomiędzy czerwcem a wrześniem z naszego kraju odpłynęło 2,9 mld dolarów. Zagraniczni inwestorzy zmniejszyli swoje udziały w obligacjach rządowych na sumę 2,8 mln dol. Wystarczyło to, by rentowność naszych 10-letnich papierów skoczyła o 100 punktów bazowych.

System rentowny

MFW chwali nasz system bankowy, który mimo kryzysu pozostał rentowny. Wskazano jednak na słaby wzrost akcji kredytowej, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa nie zajmujące się finansami. Do pozytywów zaliczono poprawę w sektorze gospodarstw domowych. Analitycy Funduszu uznali, że w kontekście trudnych warunków zewnętrznych i przy słabym wzroście polskie władze starannie zarządzały polityką makroekonomiczną. Połączenie działania automatycznych stabilizatorów (konsolidacja fiskalna) wspartych odpowiednią polityką pieniężną utorowały drogę do ożywienia gospodarczego - czytamy w raporcie. MFW przewiduje, że w 2014 roku deficyt budżetowy spadnie do poziomu 3,6 proc. PKB. Zmiany w systemie emerytalnym (OFE) mają z kolei spowodować spadek długu publicznego o ok. 9 proc. W raporcie wskazano, że zagrożenia dla polskiej gospodarki nadal będą zdominowane przez czynniki zewnętrzne. Poza handlowymi i finansowymi powiązaniami z krajami strefy euro wskazano m.in. na możliwość wypływu na nasz kraj ograniczenia niekonwencjonalnych polityk pieniężnych w państwach rozwiniętych. Chodzi m.in. o zmniejszanie skali programu skupu obligacji realizowanego przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP: Wzrost PKB w 2014 roku może przekroczyć 3 proc. TVN24 BiS

Autor: mn/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24