MF ostrzega przed zakładaniem lokat poza bankami

Najnowsze

tvn24Możemy stracić swoje oszczędności jeśli korzystamy z lokat poza bankami

Zakładanie lokat w instytucjach, które nie są bankami jest ryzykowne - ostrzega w wydanym komunikacie resort finansów. Pieniądze ulokowane w tego typu instytucjach nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W komunikacie zaznaczono, że "prowadzenie tego rodzaju działalności przez inne podmioty, które nie uzyskały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jest zabronione i podlega sankcjom karnym". Resort zwrócił uwagę, że podmioty, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, iż wykonują działalność bankową bez zezwolenia, umieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, która jest dostępna na stronie internetowej urzędu www.knf.gov.pl.

System gwarancji bankowych

Ministerstwo Finansów podkreśliło w komunikacie, że pieniądze gromadzone w podmiotach, które nie są bankami, nie są objęte systemem gwarantowania depozytów zarządzanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani systemem gwarancji skarbu państwa. "Osoby decydujące się na powierzenie środków pieniężnych tym podmiotom muszą liczyć się z wystąpieniem sytuacji, w której w przypadku upadłości podmiotu utracą swoje oszczędności" - ostrzegł resort finansów.

Bezpieczne instytucje

W komunikacie podkreślono, że BFG jest jedyną instytucją, która gwarantuje depozyty w Polsce (poza samorządowym systemem gwarancji depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, który zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK). Uczestnikami BFG są wyłącznie banki krajowe oraz, przy pewnych ograniczeniach, oddziały banków zagranicznych. Listę podmiotów objętych gwarancją depozytów można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, www.bfg.pl.

Amber Gold na liście

Wśród 16 podmiotów umieszczonych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, które nie mają zezwolenia Komisji na wykonywanie czynności bankowych jest spółka Amber Gold. W ubiegłym tygodniu firma poinformowała, że złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciw KNF o ochronę dóbr osobistych. Firma argumentuje, że nigdy nie otrzymała od KNF informacji, określających konkretne zastrzeżenia względem niej. KNF wyjaśniła, że umieściła Amber Gold na liście ostrzeżeń publicznych, ponieważ ma wątpliwości, czy spółka nie wykonuje czynności bankowych bez licencji. Sprawą działalności Amber Gold z doniesienia KNF zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Autor: km//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty: