Najnowsze

Merkel: Jesteśmy w połowie drogi. Wnioski po pierwszym dniu szczytu UE

Najnowsze


- Jesteśmy w połowie drogi, poczyniliśmy już postępy, ale nadal konieczne są czas i determinacja, by wprowadzane reformy przyniosły oczekiwane efekty - kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała po pierwszym dniu szczytu UE w Brukseli. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy dodał, że podejmowane wysiłki konsolidacyjne i reformy się opłacają, ale potrzeba czasu, by zaowocowały wzrostem i zatrudnieniem.

Pierwszy dzień trwającego w czwartek i piątek szczytu Unii Europejskiej poświęcony był pobudzeniu wzrostu gospodarczego w zmagającej się z kryzysem UE.

Przed spotkaniem przywódców w Brukseli protestowali europejscy związkowcy, apelując o zaprzestanie polityki oszczędności, obciążającej obywateli Unii.

Potrzebna stabilizacja

Zdaniem przewodniczącego Rady Europejskiej Van Rompuya jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest poradzenie sobie z jego źródłem i dlatego "przywrócenie i utrzymanie stabilności finansowej" jest kluczowym warunkiem przywrócenia zaufania konsumentów i inwestorów.

Szef Rady Europejskiej wymienił też pozostałe punkty strategii uzgodnionej przez przywódców: pilne przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza osób młodych i długookresowe reformy wzmacniające wzrost i konkurencyjność.

Jak zapewnił, bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, było "bardziej niż kiedykolwiek" tematem dyskusji. Dlatego wyraził nadzieję na szybkie porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020, ponieważ przewidziano w nim 6 mld euro na wspieranie zatrudnienia młodych.

Rompuy: gospodarka poderwie się pod koniec roku

Van Rompuy podkreślił, że podejmowane wysiłki konsolidacyjne i reformy się opłacają, ale potrzeba czasu, by zaowocowały wzrostem i zatrudnieniem.

- Podjęte przez nas działania przynoszą efekty, zwłaszcza jeśli chodzi o poprawianie stabilności finansowej i stopniowy powrót zaufania (na rynkach). Zgodziliśmy się, że musimy kontynuować działania w tym kierunku, ale trzeba jeszcze poczekać na rezultaty - powiedział. Według niego unijna gospodarka "poderwie się pod koniec bieżącego roku, a jeszcze bardziej w roku 2014".

Merkel: Jesteśmy w połowie drogi

Podobną opinię wyraziła kanclerz Niemiec Angela Merkel. - Jesteśmy w połowie drogi, poczyniliśmy już postępy, ale nadal konieczne są czas i determinacja, by wprowadzane reformy przyniosły oczekiwane efekty, przede wszystkim wzrost zatrudnienia. Musimy się skoncentrować na walce z bezrobociem wśród młodzieży - podkreśliła.

- Dyskusja na szczycie pokazała, że konsolidacja budżetów, reformy strukturalne i wzrost nie są ze sobą sprzeczne, ale służą sobie nawzajem - wskazała niemiecka kanclerz.

Jej zdaniem UE musi wreszcie "wypełnić życiem" uzgodniony w zeszłym roku Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia, który zakłada przeznaczenie 120 mld euro na działania, służące pobudzeniu koniunktury i tworzeniu miejsc pracy. Ocena wdrażania paktu ma nastąpić w czerwcu w ramach tzw. semestru europejskiego.

Prezentacja Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso przedstawił na szczycie prezentację, która obrazuje sytuację gospodarek, finansów i rynku pracy w poszczególnych państwach członkowskich. Mówił też, jakie działania, które podejmują kraje, by walczyć z bezrobociem, okazały się skuteczne.

Na konferencji prasowej Barroso zwrócił uwagę na poprawiające się wskaźniki gospodarcze w Europie: wzrastający eksport, spadające stopy procentowe obligacji i rosnącą konkurencyjność oraz bardziej stabilną sytuację gospodarczą. - Pomimo że sytuacja makroekonomiczna - patrząc na wiele wskaźników - poprawia się i jest coraz bardziej stabilna, bezrobocie jest na poziomie nie do zaakceptowania. To znaczy, że musimy się zmierzyć z tą kwestią - zaznaczył.

Pogłębić unię gospodarczą i walutową

We wnioskach końcowych szczytu podkreślono też konieczność pogłębiania unii gospodarczej i walutowej. Priorytetem na nadchodzące tygodnie ma być zakończenie prac nad wspólnym nadzorem bankowym, zaś do czerwca tego roku kraje Unii powinny uzgodnić zasady mechanizmu likwidacji banków zagrożonych bankructwem oraz system gwarancji depozytów. Przywódcy przyjęli w czwartek regulamin szczytów euro oraz zatwierdzili tematy kolejnych szczytów unijnych. W maju szefowie państw i rządów mają zająć się energią, w czerwcu konkurencyjnością przemysłu (jednak jedynie wstępnie, by powrócić do tej kwestii na wiosnę 2014 r.), we wrześniu - agendą cyfrową, a w grudniu - obroną.

Polityka międzynarodowa drugiego dnia

Drugiego dnia szczytu Unii Europejskiej, szefowie państw i rządów będą debatować m.in. na temat stosunków UE-Rosja oraz przygotowań do czerwcowego szczytu G8. Na godzinę 13 zaplanowana jest konferencja prasowa przewodniczącego Rady Europejskiej i szefa Komisji Europejskiej Jose Barroso. Po południu ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie ministrów finansów eurostrefy w sprawie pakietu ratunkowego dla Cypru.

Autor: ktom//kdj/k / Źródło: PAP