Masz kredyt hipoteczny z PKO? Zapłacisz sporo więcej...

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESPKO BP podwyższy oprocentowanie kredytów hipotecznych

PKO BP znacznie podwyższy oprocentowanie kredytów hipotecznych. Ceny mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt punktów bazowych. Prezes banku wyjaśnił w TVN CNBC Biznes, że spółka musi "dostosować ceny kredytów do bieżącej sytuacji rynkowej".

- Decyzja banku jest częściowo konsekwencją kryzysu hipotecznego na rynku amerykańskim i strat dużych banków międzynarodowych - powiedział wiceprezes PKO BP Robert Działak. Podkreślił, że pozyskiwanie pieniądza za granicą przez banki zaczyna być drogie, a czasami nawet niemożliwe. W związku z tym za dostęp do pieniądza muszą w większym stopniu zapłacić klienci.

PKO BP ma ok. 27-28 proc. udział w rynku kredytów hipotecznych

W ostatnich dwóch miesiącach dało się zauważyć pewne spowolnienie Rafał Juszczak

Zarząd banku zwrócił też uwagę na zaostrzenie polityki kredytowej w całym sektorze bankowym.

NBP informuje: wszyscy podwyższają

Zgodnie z opublikowanym we wtorek raporcie NBP o sytuacji na rynku kredytowym, już w 60 proc. banków zaostrzyło swoją politykę kredytową - głównie podnosząc pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zwiększając marże kredytowe.

Banki zareagowały zaostrzeniem polityki kredytowej na niespodziewane, negatywne wiadomości z rynku kredytów mieszkaniowych Raport NBP

Rok inny, niż wcześniejsze

Paweł Majtkowski z firmy doradctwa finansowego Expander, powiedział w piątek, że w bankach widoczne jest zahamowanie spadków cen kredytów hipotecznych. - Jesień była z reguły momentem uatrakcyjniania oferty, jednak teraz nie było obniżek - podkreślił. Dodał, że banki proponowały jednak inne korzystniejsze warunki kredytu.

Jesień była z reguły momentem uatrakcyjniania oferty, jednak teraz nie było obniżek Expander

- U nas jest ona [cena kredytu] korygowana co miesiąc, w zależności od sytuacji rynkowej. Natomiast klienci mogą negocjować inne części ceny kredytu, jak np. prowizję - powiedział Piotr Utrata, rzecznik ING Bank Śląski. Z kolei rzeczniczka Banku BPH Małgorzata Dłubak powiedziała, że "oprocentowanie oferowanych przez Bank BPH kredytów hipotecznych zależy od stóp rynkowych".

- Bank BPH stale analizuje sytuację i oferty innych banków i w razie potrzeby dokonuje modyfikacji swojej oferty - dodała.

W opinii Expandera, za decyzją PKO BP mogą pójść inne duże banki

Spore znaczenie mają banki mniejsze. Wierzę, że nie pozwolą, by wzrost cen nastąpił na całym rynku Expander

Zdaniem Majtkowskiego, nawet jeśli banki mają obecnie mniejsze możliwości pozyskiwania depozytów z których finansowane są kredyty, mogą zacząć poszukiwać pieniądza na kredyt hipoteczny na rynku kapitałowym, poprzez emisję listów zastawnych. Te jednak zgodnie z polskim prawem mogą emitować tylko specjalistyczne banki hipoteczne.


Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES