Masz co najmniej trójkę dzieci? Rząd chce ci dać zniżki

Najnowsze

ShutterstockProjektem rozporządzenia ws. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zajmie się rząd

Projektem rozporządzenia ws. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zajmie się rząd na wtorkowym posiedzeniu. Karta ma trafić do rodzin z co najmniej trójką dzieci i uprawniać do zniżek, np. w obiektach sportowych.

Dokument będzie narzędziem identyfikującym rodziny uprawnione do korzystania z rządowego programu. Karta wydawana będzie bezpłatnie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast na wniosek zainteresowanych.

Lista zniżek

Karta ma uprawniać do zniżek w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt rozporządzenia, liczy, że do programu poprzez system zniżek coraz liczniej - wzorem innych państw - przystępować będą również partnerzy prywatni, np. sklepy czy hurtownie.

Karta przysługiwać będzie rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci, przy czym nie będzie obowiązywało żadne kryterium dochodowe. Wydawana ma być również rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz ich podopiecznym.

Jaka karta?

Na karcie zostanie umieszczone zdjęcie jej posiadacza (np. ojca lub matki), imię i nazwisko, podana liczba dzieci w rodzinie, którym przysługują uprawnienia na podstawie programu, numer karty, termin jej ważności, logo programu oraz hologram.

Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Rodzicom oraz pełnoletnim dzieciom karta będzie wydawana nie dłużej niż na 15 lat. Dzieciom poniżej 18. roku życia karta będzie wydawana na 5 lat. W przypadku dzieci będą brane pod uwagę również ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub stopień niepełnosprawności.

Karta od 16 czerwca

Każdy samorząd będzie mógł przyjąć ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny jako swoją, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki lub wydać osobną, własną kartę, np. gminną.

Instytucja zapewniająca rodzinom wielodzietnym ulgi na podstawie programu oraz podmiot, który przystąpił do niego, będą miały prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Znak ten będzie mógł być wykorzystywany np. w materiałach reklamowych lub informacyjnych.

Według zapowiedzi resortu pracy wydawanie Kart ruszy 16 czerwca.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock