Małe jest... najważniejsze

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huDotąd rozwój MŚP w dużym stopniu blokowały unijne i krajowe przepisy

Kraje członkowskie UE jednogłośnie poparły pakiet pomocy i ułatwień dla małych i średnich firm. W dobie kryzysu ma on zapewnić małym przedsiębiorcom więcej wsparcia finansowego i ułatwień. Motto pakietu brzmi: "Najpierw myśl o małych".

Ministrowie podkreślili, że w obliczu obecnego kryzysu najpilniejszym do rozwiązania problemem małych i średnich przedsiębiorstw jest brak dostępu do kapitału.

Zaradzić mają temu kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który w latach 2008-2009 przeznaczy 15 mld euro na "uproszczone i elastyczne" kredyty za pośrednictwem banków komercyjnych w ramach całościowego pakietu na kwotę 30 mld euro do 2011 roku.

"Think small first"

Motto przedstawionego w czerwcu przez Komisję Europejską pakietu brzmi "Think small first", czyli "Myśl najpierw o małych", dając pierwszeństwo małym i średnim firmom. Zobowiązuje to kraje członkowskie do uwzględniania ich potrzeb w stanowieniu prawa, a także ma zachęcać do likwidacji zbędnych przepisów, które utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie działalności.

"Small Business Act" ma służyć wsparciu 23 milionów MŚP (czyli firm liczących do 250 osób i o obrotach do 50 mln euro rocznie). W UE 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw stanowią MŚP, zapewniając dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. W ostatnich latach powstało tam 80 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. Zdaniem KE, ich rozwój to szansa na podniesienie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

"Small Business Act" ma służyć wsparciu 23 milionów MŚP - czyli firm liczących do 250 osób i o obrotach do 50 mln euro rocznie

Dotąd rozwój MŚP w dużym stopniu blokowały unijne i krajowe przepisy, które na małe firmy nakładały takie same ciężary administracyjne, jak na 41 tys. europejskich dużych przedsiębiorstw. Poza łatwiejszym dostępem do wsparcia finansowego, zwłaszcza na badania i rozwój, "Small Business Act" przewiduje m.in. obniżenie stawek VAT na usługi świadczone lokalnie, lepszą administrację publiczną w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw oraz eliminację opóźnień w płatnościach.

Ułatwienia, ułatwienia i jeszcze raz ułatwienia

Ogłoszony przez KE w zeszłym tygodniu plan pobudzenia gospodarki UE w odpowiedzi na kryzys opiera się w dużej mierze na "Small Business Act", między innymi likwidując wymóg sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez mikroprzedsiębiorstwa, ułatwiając dostęp do zamówień publicznych i nakładając na władze obowiązek regulowania należności w ciągu miesiąca. Dodatkowo zwiększa on możliwości państw w zakresie udzielania gwarancji na kredyty dla przedsiębiorstw.

W czerwcu KE zaproponowała także wprowadzenie całkiem nowej formy przedsiębiorstwa, którą nazwała Europejską Spółką Prywatną.

Jednolite w całej UE przepisy mają ułatwić jednoczesną działalność w wielu krajach członkowskich i ograniczyć koszty założenia firmy - nawet o 10 tys. euro. Według propozycji KE, chodzi o spółkę (nawet jednoosobową) z ograniczoną odpowiedzialnością, o minimalnym kapitale 1 euro, z siedzibą w dowolnym kraju UE, o elastycznej strukturze, którą przedsiębiorca będzie mógł łatwo dopasować do swoich potrzeb. Utworzenie statusu Europejskiej Spółki Prywatnej czeka jeszcze na ostateczną zgodę rządów krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu