Najnowsze

Małe firmy mogą liczyć na pożyczki. "Brak finansowania dusi innowacyjność"

Najnowsze

fujitsu.com/mediaMali i średni przedsiębiorcy mają szansę na preferencyjne kredyty

Mikro i mali przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą liczyć nawet na 2 mln zł pożyczki od PARP-u. Kredyty otrzymają na preferencyjnych warunkach i głównie na innowacyjne projekty. Do tej pory otrzymali łącznie prawie 27 mln zł, a cala pula wynosi 100 mln zł.

Pieniądze płyną z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, którym dysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. Przedsiębiorca może ubiegać się o udzielenie pożyczki w wysokości od 200 tys. zł do 2 mln zł. Jednak wysokość pożyczki nie może przewyższać dwukrotności środków pozyskanych od inwestora w drodze emisji udziałów.

Preferencyjne warunki

Pożyczka jest oprocentowana stałą stopą w wysokości 6,5 proc. rocznie i jest udzielana na dwa cele. Pierwszy to uruchomienie działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorca może liczyć na kredyt nawet do 8 lat przy możliwości skorzystania z karencji w spłacie odsetek do 24 miesięcy, oraz karencji w spłacie kapitału do 60 miesięcy. Drugi cel to wzrost i rozszerzenie działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorca może liczyć na kredyt do 6 lat, przy możliwości skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 36 miesięcy.

Biorąc pod uwagę grupę docelową, tj. głównie innowacyjne przedsiębiorstwa, które nie osiągają jeszcze przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, PARP zdecydował się na zminimalizowanie obciążeń związanych z zabezpieczeniem pożyczki. To element, który jest główną przyczyną tego, że młode firmy nie mogą znaleźć finansowania. PARP wymaga aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz weksla in blanco.

Bożena Lublińska–Kasprzak, prezeska PARP podkreślała na czwartkowej konferencji, że finansowanie jest pierwszym problemem przedsiębiorców. "Jeśli pytamy przedsiębiorców, dlaczego nie rozwijają się, dlaczego nie inwestują, dlaczego nie są innowacyjni, to zawsze na pierwszym miejscu wskazywane jest finansowanie" - mówiła.

W ramach funduszu rozpisano pilotażowy konkurs, który miał dwie tury naboru. W pierwszej (czerwiec – sierpień 2013) złożono 56 wniosków na 89 mln 811 tys. 926 zł.

Komitet Inwestycyjny (złożony z przedstawicieli rynku kapitałowego, pracowników PARP, delegatów Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) rekomendował do udzielenia pożyczek dla 28 projektów na łączną kwotę 47 mln 716 tys. 567 zł. Podpisano 28 umów na kwotę 46 mln 516 tys. 567 zł (jedna umowa została podpisana na kwotę mniejszą, niż rekomendowana).

Chętnych na innowacje przybywa

Druga tura naboru, od listopada 2013 do marca 2014 r., spotkała się z większym zainteresowaniem, ponieważ zgłoszono 67 wniosków na kwotę 103 mln 262 tys. 215 zł. Komitet Inwestycyjny rekomendował 30 projektów na 49 mln 928 tys. 265 zł.

Łącznie rekomendowano 58 wniosków wartych 96 mln 444 tys. 832 zł, co przekraczało budżet funduszu (o kapitalizacji 100 mln zł na udzielanie pożyczek miał przeznaczone 92,5 mln zł – pozostałe środki są na pokrycie kosztów zarządzania). Dlatego PARP dokonał przesunięcia brakujących 4 mln zł z kosztów obsługi funduszu na kapitał pozwalający na wsparcie wszystkich rekomendowanych projektów.

"Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować działalność Funduszu. To bardzo sprawny instrument, a dodatkowo instrument zwrotny, co oznacza, że środki, które pożyczamy będą do nas wracały" - podkreśliła prezes.

Początkowa kapitalizacja Funduszu wynosiła 45 mln zł, ale w związku z zainteresowaniem - ze strony innowacyjnych start-upów, jak i inwestorów kapitałowych, tj. aniołów biznesu, funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital - dwukrotnie dokapitalizowano Fundusz: najpierw do 65 mln zł, a następnie do 100 mln zł.

Autor: hej / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: fujitsu.com/media

Pozostałe wiadomości