Maj przełomowy dla funduszy

Najnowsze

TYN24,plW maju ludzie wpłacili o 100 mln zł więcej do funduszy niż z nich wypłacili

Saldo zakupów i umorzeń jednostek funduszy inwestycyjnych wyniosło w maju 0,1 mld zł i tym samym pierwszy raz od 18 miesięcy było dodatnie - poinformowano w poniedziałkowym raporcie sporządzonym przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Wartość wpłat klientów wyniosła w maju 4,2 mld zł, natomiast wartość wypłat osiągnęła 4,1 mld zł.

- Oznacza to, że z punktu widzenia sprzedaży netto w krajowych funduszach inwestycyjnych maj był miesiącem przełomowym. Realne saldo przepływu kapitału było bowiem po raz pierwszy od 18 miesięcy dodatnie i osiągnęło poziom plus 0,1 mld zł - napisano w raporcie.

- Po trzech miesiącach wyczekiwania klientów i niewielkich ruchów kapitału, uwagę zwraca również wzrost obrotów składających się na saldo sprzedaży w maju - dodano.

Najlepsze saldo zanotowały w maju fundusze akcyjne, które w minionym miesiącu pozyskały netto 114 mln zł.

Dodatnie saldo, obok funduszy akcyjnych, odnotowały w maju również fundusze pieniężne i gotówkowe oraz mieszane.

- Jedynym segmentem funduszy, w którym sytuacja wyglądała w maju niekorzystnie, były fundusze dłużne. Klienci wypłacili z nich o 169 mln zł więcej, niż do nich wpłacili - napisały Analizy Online.

Źródło: Analizy Online

Źródło zdjęcia głównego: TYN24,pl