Lubimy wyłudzać dotacje

Najnowsze

Aktualizacja:
Europeen ComunitiesEksperci twierdzą, że nadużycia w Polsce są po prostu lepiej wykrywane niż w innych krajach

Polska w czołówce państw o największej liczbie wykrytych oszustw w wykorzystaniu pieniędzy unijnych. Przy rozliczeniu środków z wieloletniego budżetu Unii na lata 2000-2006 okazało się, że w ubiegłym roku nieuczciwie wykorzystywano 0,82 procent wszystkich dotacji trafiających do Polski.

Łączna kwota nadużyć w całej Unii sięgnęła 1.200 milionów euro.

Więcej oszustw niż w Polsce wykryto tylko we Włoszech. Odsetek przypadków nieuczciwego korzystania z unijnej pomocy przekroczył tam 1 procent. Komisja Europejska zaznacza jednak, że świadczy on nie tyle o samej liczbie nadużyć, co o skuteczności ich wykrywania. Zdziwieniem dla komisarzy jest na przykład fakt, że Francja czy Hiszpania zgłaszają jedynie śladowy odsetek oszustw.

Swój raport obok Komisji Europejskiej opublikował też Urząd ds. Walki z Nadużyciami OLAF. Wynika z niego, że najwięcej nieprawidłowości ma miejsce w Bułgarii. 70 z 350 prowadzonych przez niego dochodzeń dotyczy tego kraju.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Europeen Comunities