Lewiatan zaskarżył ustawę o hipermarketach do Trybunału

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24.plLewiatan: Ustawa o wiekich sklepach jest niezgodna z konstytucją

PKPP Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Zdaniem Konfederacji jest ona sprzeczna z zasadami: równości, proporcjonalności i swobody działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą, w ciągu 30 dni od jej wejścia w życie, właściciele obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m kw. będą musieli złożyć do właściwego organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wniosek o zezwolenie na działanie obiektu.

- W myśl ustawy wnioski o zgodę na działanie muszą składać nie tylko nowe obiekty, ale także już funkcjonujące. Potrzebna więc będzie legalizacja dotychczas istniejących obiektów - tłumaczy prawnik z Departamentu Prawnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Krzysztof Kajda. Dodaje też, iż sama ustawa nie mówi wprost o konsekwencjach wynikających z niezłożenia wniosku, ale z innych przepisów wynika, że prowadzenie obiektu handlowego bez zezwolenia może skutkować nałożeniem nawet do 1 mln zł grzywny.

"Chroniąc małe, utrudnia się działanie dużym sklepom" W ocenie przedsiębiorców z Lewiatana wymóg posiadania zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej oraz z zasadą proporcjonalności. - Jedynym rzeczywistym celem tej ustawy jest "ochrona" małych obiektów handlowych poprzez zahamowanie powstawania nowych i utrudnianie prowadzenia działalności przez już istniejące obiekty. Nie jest to jednak ważny interes publiczny w rozumieniu Konstytucji - czytamy w poniedziałkowym komunikacie Konfederacji.

PKPP Lewiatan uważa ponadto, że wymóg uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest sprzeczny z zasadą równości. - Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych są tu dyskryminowani w stosunku do innych przedsiębiorców - uzasadnia Lewiatan.

Organizacja jest ponadto przekonana, że ustawę uchwalono "z naruszeniem elementarnych zasad techniki legislacyjnej".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl