Lewiatan przeciw (wolnym) Trzem Królom

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Lewiatan: Polski nie stać na Trzech Króli

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaapelowała do prezydenta, by nie podpisywał ustawy o dniu wolnym od pracy w Święto Trzech Króli. Ustawa wprowadzająca dzień wolny od pracy 6 stycznia czeka już tylko na podpis głowy państwa.

Przedsiębiorcy z Lewiatana stwierdzają, że Polska juz teraz zalicza się do krajów o największej liczbie dni świątecznych w roku. Pracownicy łączą zazwyczaj dzień świąteczny z krótkimi urlopami wypoczynkowymi, w tym z urlopami na żądanie i organizują sobie kilkudniowe przerwy na odpoczynek - tak zwane długie weekendy. Święto Trzech Króli przypada zaraz po Świętach Bożego Narodzenia i Nowym Roku i zdaniem Lewiatana pracownicy będą korzystać z długich, dwutygodniowych ferii świątecznych.

"Polskich firm i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie"

Przedsiębiorcy obawiają się, że wprowadzenie kolejnego dnia świątecznego jeszcze bardziej spotęguje spowolnienie gospodarcze. - Polskich firm i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie - staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie, bowiem kapitał trwały będzie zamrożony o jeden dzień w roku dłużej" - mówi Grażyna Spytek-Bandurskaz Lewiatana.

Pracodawcy stwierdzają też, że wprowadzane tą ustawą zniesienie obowiązku oddawania pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień powszedni nie złagodzi dotkliwości ekonomicznej skracania czasu pracy przedsiębiorstw. Jak dowodzą, przedsiębiorstwa ponoszą także w każdy dzień świąteczny koszty stałe (czyli np. amortyzację majątku trwałego, ochrony, ogrzewania, itp.) i nie mają możliwości ich zrekompensowania w pozostałe dni robocze.

Liczby przekonają Bronisława Komorowskiego?

Jak wyliczają, dla przedsiębiorstw, które nie pracują w ruchu ciągłym, takie koszty stanowią ok. 20 proc. wartości przeciętnych kosztów dziennych - co łącznie w skali kraju stanowi sumę 760 mln zł za każdy taki dzień. W przypadku przedsiębiorstw pracujących w ruchu ciągłym oraz innych, pracujących w święta (transport, komunikacja, rolnictwo i hodowla, praca zmianowa), a także w służbach mundurowych następuje z kolei zwyżka kosztów działalności w wyniku podwójnego opłacania pracy w święto. Te koszty pracodawcy Lewiatana szacują na sumę prawie 150 mln zł. Łączne więc obciążenie przedsiębiorstw wyniesie ok. 900 mln zł - stwierdzają w swym stanowisku pracodawcy z Lewiatana

Lewiatan nie zgadza się z argumentacją, że wprowadzenie nowego dnia wolnego od pracy, nawet w wypadku zniesienia obowiązku oddawania dnia wolnego, nie przyniesie konsekwencji budżetowych. Kolejny dzień świąteczny obniży roczną sprzedaż dóbr i usług podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o ponad 4,2 mld złotych. Przy tym wielkość ta dotyczy wyłącznie podmiotów, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników. W związku ze zmniejszeniem wartości produkcji oraz zysków przedsiębiorstw wpływy budżetowe z podatków CIT oraz VAT mogą być niższe łącznie o ok. 370 mln zł.

Ustawę o zmianie Kodeksu pracy przekazano prezydentowi do podpisu 2 listopada. Głowa państwa ma miesiąc na podjęcie decyzji w sprawie jej podpisania, odmowie podpisania, lub skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24