Leszek Balcerowicz dostał nagrodę za promowanie wolności

Najnowsze

tvn24Balcerowicz

Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) prof. Leszek Balcerowicz został laureatem nagrody Miltona Friedmana za Promowanie Wolności (2014 Milton Friedman Prize for Advancing Liberty) - poinformował FOR w czwartek w komunikacie.

Nagrodę przyznaje co dwa lata amerykański think tank Cato Institue. W komunikacie Instytutu wskazano, że prof. Leszek Balcerowicz jest powszechnie znany dzięki roli, jaką odegrał w transformacji gospodarczej w Polsce.

- Wkład Leszka Balcerowicza w rozwój wolnego rynku w Europie Wschodniej jest nie do przecenienia - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny Cato Institute John Allison. - Polska stała się wzorem dla innych krajów, jak przechodzić od socjalizmu do gospodarki opartej na indywidualnej odpowiedzialności i praworządności – dodał.

Zasłużony

Leszek Balcerowicz był w latach 2001-2007 prezesem Narodowego Banku Polskiego, w latach 1989 - 1991 był ministrem finansów i wicepremierem w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej.

Szefował resortowi finansów także w latach 1997-2000. Jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorem honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych, został wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.

W 2007 r. założył fundację FOR, której celem jest m.in. "zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym" oraz zwiększenie obywatelskie zaangażowania w polskim społeczeństwie na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi kraju. Balcerowicz jest autorem książek i wielu publikacji naukowych. W ostatniej książce pod jego redakcją pt. "Odkrywając wolność" można znaleźć m.in. esej Miltona Friedmana.

Badania Friedmana

Cato Institute jest amerykańskim think tankiem założonym w 1977 roku. W swoich badaniach skupia się na zagadnieniach dotyczących polityki gospodarczej, wolności jednostki, ograniczonego państwa, wolnego rynku i pokoju. Jest organizacją pozarządową niezwiązaną z żadną partią polityczną. Od 2002 r. co dwa lata Instytut przyznaje Nagrodę Miltona Friedmana za Promowanie Wolności.

Milton Friedman (1912-2006), syn żydowskich imigrantów, obok Keynesa był najsłynniejszym i jednym z najbardziej wpływowych ekonomistów XX w. Jest uważany za ojca monetaryzmu oraz czołowego reprezentanta tzw. szkoły chicagowskiej. Był laureatem Nagrody Nobla w 1976 r. w dziedzinie ekonomii.

Ze względu na wkład w teorię ekonomii oraz działalność publiczną jego nazwisko jest utożsamiane z walką o wolności osobiste i ograniczenie roli rządu w społeczeństwie. Publikacje Friedmana były inspiracją przy wolnościowych przemianach w wielu krajach świata, w tym Polski. Friedman uważał, że wolność nie jest darem danym raz na zawsze, lecz ciągle trzeba o nią zabiegać.

Autor: mn//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24