Lepsze wyniki PLL LOT. Przewoźnik do września rezygnuje z pomocy publicznej

Najnowsze

tvn24Rafał Baniak o wyniku finansowym PLL LOT

PLL LOT nie wystąpi do września tego roku o drugą transzę pomocy publicznej – poinformował w poniedziałek PAP prezes spółki Sebastian Mikosz. Dodał, że po wakacjach spółka podejmie decyzję, kiedy i o jaką kwotę pomocy może zwrócić się do właściciela, czyli MSP.

- Przyglądamy się temu, co się będzie działo latem, jak będzie wyglądała sprzedaż biletów. We wrześniu poinformujemy radę nadzorczą o naszych wynikach za lato. Do tego czasu nie zwrócimy się o drugą transzę pomocy – powiedział PAP Mikosz. Mikosz przypomniał, że pierwotne założenia zapisane w planie restrukturyzacji złożonym do KE stanowiły, iż druga transza zostanie wypłacona w sierpniu 2013 r., ale ze względu na lepsze wyniki spółki - do tej pory nie została uruchomiona.

Większe zyski

LOT w 2013 r. stracił ok. 4 mln zł na swojej podstawowej działalności, czyli przewozie pasażerów. Zysk netto przewoźnika wyniósł w tym czasie 26 mln zł. W planie restrukturyzacji przesłanym do KE spółka zakładała, że w 2013 r. z działalności podstawowej odnotuje 142 mln zł straty, a strata netto wyniesie 196 mln zł. Mikosz podtrzymuje prognozę o ok. 70 mln zł zysku w 2014 r. na działalności podstawowej spółki. - Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału. Idziemy zgodnie z planowanym budżetem. Podtrzymujemy cały czas prognozę z planu restrukturyzacji, która zakłada uzyskanie zysku na koniec roku na poziomie 70 mln zł - powiedział.

Decyzja KE

LOT czeka na decyzję KE w sprawie planu restrukturyzacji spółki oraz pomocy państwa. - Poprosiliśmy o to, by decyzja mogła być jak najszybciej; nie jest wykluczone, że uda nam się to zamknąć tej jesieni – powiedział. Dodał, że jeśli spółka uzyskałaby zgodę KE, to proces prywatyzacji przewoźnika mógłby przyspieszyć. W grudniu 2012 roku przewoźnik otrzymał pierwszą transzę pomocy 400 mln zł (ok. 100 mln euro), a tymczasową zgodę na pożyczkę Komisja Europejska wydała dopiero w maju 2013 r. Miesiąc później do KE trafił plan restrukturyzacji, zawierający wytyczne dotyczące przyszłości LOT-u, m.in. modernizacji floty oraz efektywnego wykorzystania samolotów.

Miliony złotych pomocy

Plan zakłada m.in. przekazanie LOT-owi drugiej transzy pomocy na restrukturyzację w wysokości 381 mln zł, a także uzyskanie trwałej rentowności od 2015 r. W dokumencie zapisano też, że spółka w 2014 r. ma uzyskać 71 mln zł zysku na działalności podstawowej, czyli przewozie pasażerów. Na początku listopada ub.r. KE wszczęła szczegółowe postępowanie, aby ocenić, czy przyznanie PLL LOT w sumie ok. 200 mln euro pomocy restrukturyzacyjnej jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Jeśli KE nie uzna już udzielonej pomocy państwa za dozwoloną, LOT może być zmuszony do jej zwrócenia. Akcjonariuszami PLL LOT są: Skarb Państwa, który ma 67,97 proc. akcji spółki i TFS Silesia - 25,1 proc.; pozostałe 6,93 proc. należy do pracowników.

Sebastian Mikosz, prezes PLL LOT: trwała rentowność w 2016 rokuTVN24 BiS

Autor: msz/klim/ / Źródło: PAP