Krzysztof Kilian prezesem PGE

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Kilian uważany jest za bliskiego przyjaciela i doradcę Donalda Tuska

Krzysztof Kilian, b. wiceprezes Polkomtela i bliski znajomy Donalda Tuska od 5 marca będzie kierował Polską Grupą Energetyczną. O jego wyborze zdecydowała Rada Nadzorcza spółki, jednocześnie wyznaczając na wiceprezesa Bogusławę Matuszewską.

"Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, do którego dopuszczonych zostało 33 kandydatów, prowadzonego przez Radę Nadzorczą spółki" - poinformowano w komunikacie PGE. Jak zaznaczono, postępowanie konkursowe prowadzone było w oparciu o przyjęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa w styczniu 2012 roku dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

Pan Krzysztof Kilian oraz pani Bogusława Matuszewska spełnili oczekiwania Rady Nadzorczej w kontekście wymagań stawianych kandydatom biorącym udział w postępowaniu. Posiadają kompetencje oraz predyspozycje do pełnienia stanowisk w zarządzie spółki. komunikat Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Odszedł po trzech latach

W grudniu 2011 roku ze stanowiska prezesa PGE zrezygnował Tomasz Zadroga. Stanowisko obejmował od 1 sierpnia 2008 roku. Rada Nadzorcza spółki przyjęła jego rezygnację, a obowiązki pełnienia funkcji prezesa powierzyła dotychczasowemu wiceprezesowi PGE Pawłowi Skowrońskiemu. Jednocześnie RN odwołała wiceprezesa ds. handlu Marka Szostka.

Przyczyn rezygnacji Zadrogi nie podano, ale w mediach pojawiały się dwie możliwości. Pierwsza mówiła o tym, że Zadroga - uznawany za człowieka Grzegorza Schetyny - padł ofiarą wewnątrzpartyjnych rozgrywek w PO. Według drugiej wpływ na zmiany w zarządzie spółki miała mieć decyzja o rezygnacji PGE z uczestnictwa w budowie elektrowni jądrowej na Litwie.

Przyjaciel Tuska, minister, menedżer

Już zaraz po rezygnacji Zadrogi mówiło się, że jego miejsce zastąpi właśnie Kilian.

Kilian urodził się 7 listopada 1958 roku. Ukończył magisterskie studia mechaniczne na Politechnice Gdańskiej, po których rozpoczął pracę w Stoczni Wisła w Gdańsku. W 1991 był dyrektorem gabinetu ministra przekształceń własnościowych, następnie Dyrektorem Generalnym w Urzędzie Rady Ministrów. W gabinecie Hanny Suchockiej zajmował stanowisko ministra łączności. Bez powodzenia ubiegał się o mandat parlamentarzysty w 1993 roku. Należał do KLD i Unii Wolności, w 2001 poparł powstanie Platformy Obywatelskiej. Obecnie nie prowadzi aktywnej działalności politycznej, ale uważany jest za jednego z najbliższych przyjaciół i doradców premiera Donalda Tuska, z którym zna się od kilkudziesięciu lat.

Od czasów zakończenia działalności w rządzie pracuje w biznesie. Od maja 2008 r. do grudnia 2011 r. był wiceprezesem Polkomtelu, wcześniej był m.in. doradcą prezesa Banku Handlowego S.A. i Softbanku S.A. Obejmował stanowiska w radach nadzorczych m.in. NFI Piast i PKO BP.

Najwięksi w kraju

Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40 proc. a w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc - podaje spółka. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24