Kryzys będzie długi, a ożywienie słabe

Najnowsze

Aktualizacja:

Obecny kryzys potrwa dłużej niż typowa recesja, a mające po nim nastąpić ożywienie gospodarcze będzie raczej umiarkowane - uważają analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Obecna recesja będzie nadzwyczajnie długa i trudna, a ożywienie spowolnione. Jednakże zdecydowane działania polityki antycyklicznej połączone z działaniami zmierzającymi do odbudowy zaufania w sektorze finansowym mogą przyspieszyć poprawę koniunktury gospodarczej" - napisano w podsumowaniu kwietniowej edycji World Economic Outlook.

Typowa recesja, jak zauważyli autorzy raportu, trwa około roku, natomiast następująca po niej ekspansja gospodarcza ok. pięć lat.

Z badań, które przeprowadzono, wynika też, że recesje, którym towarzyszy kryzys na rynkach finansowych, mają tendencję do ostrzejszego przebiegu, a poprawa koniunktury jest w takim wypadku powolna. "Jeżeli takie recesje są zsynchronizowane globalnie, wtedy trwają nawet dłużej, a ożywienie gospodarcze jest jeszcze słabsze" - napisano.

Trzeba działać

Zdaniem analityków Funduszu, odpowiednia polityka może przyspieszyć wyjście z obecnego kryzysu. "Ekspansywna polityka fiskalna wydaje się szczególnie efektywna. Polityka monetarna może wspomóc skrócenie takiej recesji, ale jest mniej efektywna niż zazwyczaj" - napisano.

Jednakże - dodano - wpływ polityki fiskalnej na siłę ożywienia gospodarczego wydaje się mniejszy dla gospodarek z wyższym poziomem długu publicznego. MFW uważa, że zwalczenie trwającej obecnie globalnej recesji będzie wymagało skoordynowanej polityki monetarnej i fiskalnej, a odbudowanie zaufania w sektorze finansowym zdecyduje o efektywności polityki makroekonomicznej.

Ostrzeżenie dla Europy Wschodniej

MFW jest też zdania, że wschodzące gospodarki Europy Wschodniej zostaną dotknięte przedłużającym się spadkiem napływu kapitału zagranicznego.

"Spadek napływu kapitału do gospodarek wschodzących może zostać przedłużony, biorąc pod uwagę możliwe problemy z wypłacalnością, jakie mogą mieć banki z krajów rozwiniętych" - napisano.

Źródło: PAP