Krok w stronę eurowaluty

Najnowsze


Ministerstwo Finansów rozpoczęło rozmowy z Komisją Europejską na temat wejścia Polski do przedsionka euro, czyli mechanizmu ERM2 - dowiedziała się TVN CNBC Biznes.

Jacek Rostowski rozpoczął w piątek rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską - powiedział Szymon Milczanowski, zastępca dyrektora w biurze ministra finansów. W Brukseli szef resortu spotkał się z unijnym komisarzem do spraw gospodarczych i walutowych Joaquinem Almunią. Szczegóły rozmów nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Zgodnie z harmonogramem przystępowania do strefy euro Polska powinna znaleźć się w systemie ERM2 w połowie tego roku. Gdyby przystąpiła do tego mechanizmu kurs złotego nie mógłby odchylić się o więcej niż 15 proc. od przyjętego parytetu.

Z powodu obserwowanej ostatnio niestabilności kursu walutowego oraz poważnemu osłabieniu złotego, przeciwko szybkiemu wchodzeniu do systemu ERM2 opowiada się Narodowy BanK Polski oraz doradcy ekonomiczni prezydenta.

Źródło: TVN CNBC Biznes