Kredyty nie zdrożeją

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESDo tej pory RPP podnosiła stopy w styczniu, lutym, marcu i w czerwcu 2008 r.

Stopy procentowe w Polsce ani drgnęły. Rada Polityki Pieniężnej nie znalazła na razie argumentów aby je podnieść. Prezes NBP Sławomir Skrzypek po posiedzeniu rady zaznaczył jednak, że przyjęcie euro może w zasadniczy sposób zmieni politykę kształtowania stóp procentowych przez RPP.

Decyzja RPP oznacza, że główna stopa będzie wynosić nadal nie mniej niż 6,00 proc., stopa lombardowa 7,50 proc., redyskontowa 6,25 proc., zaś depozytowa 4,50 proc.

"Czekamy na formalną decyzję"

Przyjęta w ubiegłym tygodniu deklaracja rządu oraz NBP i RPP o rychłym wejściu do strefy euro może zmienić postrzeganie ścieżki inflacyjnej i ścieżki stóp. - Jeżeli nastąpi formalna decyzja, co jeszcze nie miało miejsca, będzie to miało wpływ na naszą decyzję w sposób zasadniczy – powiedział na konferencji po posiedzeniu RPP Sławomir Skrzypek. Przeczytaj o tym jak prezes NBP zareagował na pomysł przyjęcia euro w 2011 r.

Zastrzegł również, że wejście do mechanizmu ERM2 powinno być poprzedzone zmianą konstytucji oraz "wyczyszczeniem spraw", które mogłyby mieć wpływ na stabilność waluty.

Sławomir Skrzypek, prezes NBPTVN CNBC BIZNES

Jeszcze za wcześnie

RPP uważa, iż z powodu utrzymującej się niepewności, co do skali spowolnienia wzrostu w naszej gospodarce pełniejsza ocena perspektyw inflacji będzie możliwa po analizie danych napływających w nadchodzącym okresie oraz po zapoznaniu się z październikową projekcją inflacji i PKB.

– Teraz jest jeszcze na to za wcześnie – powiedział Skrzypek.

Zaskakujący hamulec

Wyhamowanie gospodarki wyraźnie potwierdzają dane za sierpień. Produkcja w przemyśle spadła rok do roku o 3,7 procent. Wyhamowuje też budownictwo, w którym sierpniowy wynik produkcji jest niecałe 6 procent wyższy niż przed rokiem. Roczny wzrost sprzedaży detalicznej to tylko 7,7 procent - dotąd ten wskaźnik wynosił kilkanaście procent. (CZYTAJ WIĘCEJ)

To wszystko mamy w warunkach inflacji na poziomie 4,8 procent (rok do roku).

W ocenie Rady, w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego jest nadal wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu. Rada nie wyklucza zatem, że obniżanie inflacji do poziomu celu inflacyjnego w średnim okresie będzie wymagało zacieśnienia polityki pieniężnej. Obecny cel inflacyjny to 2,5 procent.

Wzrost spadnie

RPP dostrzegła, że dane, które napłynęły w ostatnim okresie sygnalizują, że – pomimo lepszych od oczekiwań danych o PKB w II kwartale - tempo wzrostu gospodarczego może ulec wyraźnemu obniżeniu w kolejnych kwartałach. Jednocześnie informacje o sytuacji na rynku pracy wskazują na utrzymywanie się wysokiej dynamiki wynagrodzeń.

Podwyżka w październiku?

Ryszard Petru, główny ekonomista Banku BPH spodziewa się podniesienia stóp w przyszłym miesiącu.

Stopy powinny podnieść się w październiku. Wskazują na to tempo zatrudnienia, marna sprzedaż detaliczna, zamieszanie na rynkach światowych finansów petru znów

- Nie byłoby to dla mnie zaskoczeniem. Wskazują na to zresztą fakty: wolniejsze tempo zatrudnienia, marna sprzedaż detaliczna, zamieszanie na rynkach światowych finansów. Ponadto, doszedł do tego nowy czynnik – deklaracja rządu na temat przyjęcia euro.

Do tej pory RPP podnosiła stopy w styczniu, lutym, marcu i w czerwcu 2008 r. oraz cztery razy w 2007 r. - w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie - łącznie o 200 pkt. bazowych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES