Kredyt? - nie dla każdego!

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Liczba ofert rośnie, ale nie wszyscy mogą z nich skorzystać

Prawie co piąty Polak może być wykluczony z rynku kredytowego. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

W badaniu zapytano, czy zainteresowani kredytem spotkali się już z odmową jego udzielenia. 12 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w ciągu ostatnich pięciu lat odmówiono im udzielenia kredytu lub pożyczki. Prawie trzy czwarte spośród tych osób spotkały się z kolejną odmową przy ponowieniu próby.

Ankietowanych zapytano też, czy w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło się im pomyśleć o kredycie i zrezygnować z obawy o odrzucenie wniosku. Odpowiedź twierdzącą dało 9,3 proc. ankietowanych.

Piotr Białowolski z IRG SGH zwrócił uwagę, że ok. 40 proc. Polaków jest zadłużonych. W badaniu chciano zbadać przyczyny, dla których prawie 50 proc. ankietowanych odpowiada, że nie jest zadłużone i nie planuje tego uczynić. Prawie 10 proc. respondentów nie jest zadłużonych, natomiast ma plany zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

Wysokie oprocentowanie i zbyt wysokie wymagania banków Jak się okazało, główną przeszkodą w zaciągnięciu kredytu jest zbyt wysokie oprocentowanie. Na tę przyczynę wskazało 42,3 proc. pytanych. 11,3 proc. badanych wskazuje na zbyt wysokie wymagania banków, 11,3 proc. na brak zrozumienia w przypadku ewentualnego pogorszenia się sytuacji materialnej. 6 proc. narzeka na zbyt duże opłaty przygotowawcze, zaś 4,1 proc. - na skomplikowane procedury.

27 proc. ankietowanych uważa jednak, że nie ma barier w dostępie do kredytów.

Tych, którzy zaciągnęli kredyt, zapytano, jak radzą sobie z jego spłatą. Ponad połowa ze spłacających. nie ma z tym żadnych problemów. 34,4 proc. spłaca kredyty z małymi problemami. Jednak negatywnym sygnałem jest powiększająca się grupa osób, które mają poważne trudności ze spłaceniem kredytu - 8,3 proc. spłaca kredyt z dużymi problemami, ale opóźnienia spłaty nie przekraczają 6 miesięcy i 4,5 proc. spłaca z dużymi problemami i zaległościami przekraczającymi 6 miesięcy.

Podsumowując badanie, Białowolski zaznaczył, że 17 do 18 proc. Polaków może być wykluczonych z rynku kredytowego

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24