Najnowsze

Kredyt na mieszkanie tylko z wkładem własnym? Nowa rekomendacja dla banków

Najnowsze

 
sxc.huWkład własny konieczny do zaciągnięcia kredytu na mieszkanie? KNF wydała Rekomendację "S"

Banki nie powinny udzielać kredytu mieszkaniowego osobom, które nie dysponują wkładem własnym - wynika z wydanej we wtorek przez Komisję Nadzoru finansowego nowej Rekomendacji "S". KNF chce, by większość zapisów nowego dokumentu weszła w życie od 1 stycznia 2014 roku.

Nowa rekomendacja "S" dotyczy dobrych praktyk banków w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Jej efektem będzie konieczność posiadania wkładu własnego przez osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego.

Większy wkład własny

Komisja Nadzoru Finansowego chce, by banki zmieniły podejście do wskaźnika LtV (z ang. loan to value - stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia tego kredytu - red.), oferując klientom produkty oparte o poziomy 80-90 proc. tego wskaźnika (w zależności od dodatkowych zabezpieczeń) w przypadku kredytów na nieruchomości mieszkalne oraz poziomy 75-80 proc. dla kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych. Zapisy te mają wchodzić w życie stopniowo aż do 2017 r.

Jak będzie to wyglądało w praktyce? Każdy kredytobiorca będzie od 1 stycznia 2014 roku musiał posiadać minimum 5 procent środków własnych. Od stycznia 2015 roku ten wskaźnik wzrośnie do 10 proc., a od stycznia 2016 r. 15 proc. Od 2017 roku limit LtV zostanie obniżony do 80 proc., czyli by kupić nieruchomość na kredyt, z własnej kieszeni będziemy musieli wyłożyć 20 proc. jej wartości.

W dwóch ostatnich przypadkach LtV będzie mogło być podniesione do 90 proc. w przypadku posiadania przez kredytobiorcę dodatkowych zabezpieczeń (np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego).

Tylko na 35 lat

Komisja rekomenduje także, by zdolność kredytowa liczona była dla maksymalnie 30 letniego okresu spłaty, czyli o 5 lat dłużej niż obecnie. Jednocześnie nowe regulacje wprowadzają jednak ograniczenie okresu spłaty. Kredyt mieszkaniowy ma być udzielany na maksymalnie 35 lat. Obecnie popularne są kredyty na 40, a nawet 50 lat.

W komunikacie dodano, że przy ustalaniu długości okresu kredytowania klienta detalicznego, bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego. Komisja zaleca ponadto uelastycznienie podejścia w zakresie wskaźnika DtI (z ang. debt to income - współczynnik sumy zobowiązań do bieżącego dochodu netto - red.), którego wartość zdaniem KNF nie powinna przekraczać 40 proc. dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danych regionie zamieszkania oraz 50 proc. dla pozostałych klientów

Zarabiaj w walucie obcej

KNF chce też, by dalszemu ograniczeniu uległo kredytowanie hipoteczne w walutach obcych, które powinno być - zdaniem urzędu - dostępne tylko dla klientów uzyskujących stałe przychody w walucie obcej. Komisja oczekuje, że większość zapisów rekomendacji zostanie wprowadzonych nie później niż do 1 stycznia 2014 r.

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości