Kredyt lepszy niż spóźniony PIT

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Zaleganie fiskusowi może nasz drogo kosztować

Podatnicy, którzy muszą dopłacić do podatku, powinni zrobić wszystko, aby zrobić to w terminie - przypomina "Gazeta Prawna" na niewiele ponad miesiąc przed upływem terminu rocznych rozliczeń podatku PIT. Jak zauważa - taniej jest wziąć kredyt komercyjny, niż płacić fiskusowi odsetki za zwłokę.

Mechanizm ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległych podatków powoduje, że jest ona zazwyczaj wyższa niż oprocentowanie kredytów komercyjnych. Jeżeli zatem w wyniku rocznego rozliczenia PIT do podatku musimy dopłacać, a nie mamy na to pieniędzy, lepiej zaciągnąć na ten cel kredyt, niż zalegać z wpłatą na rzecz urzędu podatkowego. Większość oferowanych na rynku kredytów jest tańsza niż wynoszą koszty odsetek za zwłokę oraz egzekucję.

Dwa razy drożej

Podatnicy najpóźniej 30 kwietnia muszą złożyć w urzędach skarbowych swoje zeznania podatkowe PIT. Co więcej, podatnicy, którym z rozliczenia wyjdzie dopłata podatku, najpóźniej 30 kwietnia muszą wpłacić ją fiskusowi.

Nawet jednodniowe spóźnienie z taką wpłatą będzie oznaczać powstanie zaległości podatkowej. A w takiej sytuacji poza długiem podatnik będzie też musiał zapłacić fiskusowi odsetki.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatku wynoszą obecnie 14 proc. w skali roku - dwa razy tyle, co oprocentowanie kredytu lombardowego. A ono rośnie lub spada wraz ze stopami procentowymi NBP. zwłoka pit, a kredyt

Od 28 lutego 2008 roku wynoszą one 14 proc. w skali roku, mimo że jeszcze rok temu wynosiły 11 proc. Wzrost odsetek od zaległości podatkowych to konsekwencja podnoszenia stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Stawka kredytu lombardowego wynosi obecnie 7 proc. I wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu może wzrosnąć, a tym samym wzrosną i odsetki od zaległości podatkowych.

Jak nie kredyt, to raty lub odroczenie

Podatnicy, którzy w rocznym zeznaniu PIT wykażą podatek do zapłacenia, muszą mieć świadomość, że w przypadku nieuiszczenia tego podatku w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie doprowadzą do powstania zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są od dnia następnego po upływie terminu płatności.

Ucieczką od odsetek za zwłokę jest zapłacenie podatku ze środków pochodzących z pożyczek bankowych. Należy jednak przekalkulować koszt takiej pożyczki i ocenić, czy rzeczywiście jest to najkorzystniejsze wyjście. Pozostaje też podanie do urzędu skarbowego o odroczenie terminu płatności lub spłata na raty. lejman o odsetkach

- Podatnik, który przewiduje, że nie będzie posiadał środków na uiszczenie podatku w przewidzianym terminie, ma prawo wystąpić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku. Jeżeli natomiast podatnik posiada pewne środki, lecz niewystarczające do zapłacenia tego podatku może wnioskować o rozłożenie podatku na raty - tłumaczy uwagę Michał Lejman, starszy asystent podatkowy w BDO Numerica.

Ekspert podkreśla, że zasadniczym następstwem powstania zaległości będą odsetki naliczane od dnia następnego po upływie terminu płatności. Dodaje, że w przypadku gdy dojdzie już do powstania zaległości podatkowej, podatnik może złożyć wniosek bądź to o odroczenie terminu płatności, bądź o rozłożenie na raty zapłaty tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Organ podatkowy może przychylić się do takich wniosków, jeżeli będzie to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

- Oczywiście pewną ucieczką od konieczności spłacania odsetek za zwłokę jest zapłacenie zobowiązania podatkowego ze środków pochodzących z pożyczek bankowych. W takim przypadku należy jednak przekalkulować koszt takiej pożyczki i ocenić, czy rzeczywiście jest to najkorzystniejsze wyjście - wskazuje ekspert BDO Numerica.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24