Krauze sądzi się z Agencją Nieruchomości Rolnych za długi

Najnowsze

Aktualizacja:

Prokom Investments SA - spółka należąca do Ryszarda Krauzego - spiera się z ANR, co do zasad spłaty 90 mln zł długów wraz z odsetkami za użytkowanie ziemi Agencji. Władze Prokomu zapewniają, że spółka spłaciła już 70 mln zł długu.

Krzysztof Król z Prokom Investments SA wyjaśnił, że spór trwa od 2001 roku i wynika z nieprawidłowego, w opinii Prokom Investments, stosowania przez Agencję przepisów regulujących zasady pobierania i rozliczania tych opłat.

Wierzytelności Prokom Investments wynikają z zaległych należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości na warszawskim Wilanowie. Łączna powierzchnia nieruchomości to ponad 400 hektarów. Na dług składają się opłaty w wysokości 69,8 mln zł oraz odsetki w kwocie 21,2 mln zł.

Spółki Krauzego stopniowo skupowały w 2001 roku prawo wieczystego użytkowania nieruchomości od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Formalnie należą one jednak do Agencji Nieruchomości Rolnych i to ona pozwała ona spółki właściciela Prokom Investments do sądu o wypłatę zaległych należności.

Choć postępowanie trwa już kilka lat, Agencja nie odzyskała wszystkich pieniędzy. Firmy Krauzego są największym wierzycielem Agencji. O długach Prokomu poinformowano dziś na konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa.

Wszystkie zaległe należności różnych podmiotów wobec ANR wynosza około 800 milionów złotych. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że ściągalność tych należności jest coraz lepsza.

Źródło: tvn24.pl, Polskie Radio, PAP